MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ทัวร์สวนผึ้ง ทัวร์ราชบุรี เที่ยวสวนผึ้ง โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ราชบุรี 2 วัน 1 คืน ทัวร์ราคาถูก 4,299 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ทัวร์สวนผึ้ง ทัวร์ราชบุรี เที่ยวสวนผึ้ง โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ราชบุรี 2 วัน 1 คืน ทัวร์ราคาถูก 4,299 บาท
เที่ยวสุขใจไปราชบุรี สัมผัสดินแดนแห่งความโรแมนติค สวนผึ้ง มรกตแห่งตะวันตก
เที่ยวเพลินใจไปกับเส้นทางในม่านหมอก ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียว หลงเสน่ห์ เจ้าแกะสีขาว นับร้อยละลานตา

MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 2 วัน 1 คืน ณ “ ดินแดนบริสุทธิ์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ” ท่องเที่ยวเพลิดเพลินใจไปในเส้นทางแห่งม่านหมอกและความโรแมนติค ทริปเที่ยวครบรสที่เมืองโอ่งมังกร สู่ ถ้ำเขาบิน ลั๊นลากลางทุ่งหญ้าสีเขียว ท้องฟ้าสีครามฝูงแกะสีขาว ณ สวนผึ้ง ก่อนกลับแวะตลาดน้ำสุดฮิป อัมพวา สมุทรสงคราม เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทาง
อีกครั้ง

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ราชบุรี - วัดพระศรีอารย์ - จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว - ถ้ำเขาบิน - อ.สวนผึ้ง
ฟาร์มกล้วยไม้

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มน้ำมันบางจาก ถนนพระราม 2 ขาออก ( ข้างห้างบิ๊กซี ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 ) โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุด นัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ราชบุรี ระหว่างทางทีมงาน บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1) และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
09.00 น. เดินทางถึง ราชบุรี นำท่านสู่ วัดพระศรีอารย์ ชมพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 260 ปี ก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้ถูกบูรณะและสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของภิกษุสงฆ์ ถือเป็นการแสดงพลังศรัทธาของชาวไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงมรดกทางด้าน ศิลปกรรมและจิตรกรรมของไทยที่น่าอนุรักษ์ไว้ด้วย เชิญท่านสักการะพระประธานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางต่อ
10.00น. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ตั้งขึ้นเพื่อเป็นแสดงเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนชาวไท-ยวน ราชบุรี ที่อพยพย้าย มาจากเมืองเชียงแสน เมื่อปี 2347 และเป็นศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจกราชบุรี สาธิตการทอผ้าจกชาวไท-ยวนเชียงแสนโบราณ นำท่านเยี่ยมชมภายในอาคาจิปาถะภัณฑ์ ที่มีการจัดห้อง ศิลปวัตถุโบราณสมัยทวราวดี ห้องแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไท-ยวน เป็นต้น
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ชิมก๋วยเตี๋ยวไข่ของอร่อยชื่อดังแห่งเมืองราชบุรี
13.00 น. หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำเขาบิน ถ้ำที่มีความงดงามมากที่สุดในราชบุรี และเป็นถ้ำที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก ภายในถ้ำท่านจะได้ตื่นตากับความมหัศจรรย์ของ หินงอก หินย้อย ลักษณะต่างๆ อาทิ นกอินทรีย์กระพือปีก ที่มาของชื่อ เขาบิน และอีกมากมาย
15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านสู่มรกตแห่งตะวันตก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
16.00 น. เดินทางถึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มกล้วยไม้ ตื่นตากับราชินีแห่งดอกไม้ ละลานตากับกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ ที่เบ่งบานต้อนรับสายตานักท่องเที่ยว
17.00 น. สมควรแก่เวลา Check In เข้าที่พัก ..... หรือเทียบเท่า บ้านพักตกแต่งด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันพร้อมต้อนรับทุกท่านกับการพักผ่อนแบบส่วนตัว ครอบครัว ตลอดจนสังสรรค์เป็นหมู่คณะ อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ เข้าที่พัก ผ่อนคลายอิริยาบถกับบรรยากาศของธรรมชาติที่มีเสน่ห์ของ อ.สวนผึ้ง
18.00 น. จากนั้นบริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน คืนนี้หลับฝันดีไปกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง Scenery Resort - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง - บ้านหอมเทียน - อุทยานธรรมชาติวิทยา – ตลาดน้ำ
อัมพวา - กรุงเทพฯ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท อิ่มอร่อยกับมื้อเช้าท่ามกลางบรรยากาศสุดดี หลังอาหาร Check Out
10.00 น. นำท่านท่องเที่ยวต่อในดินแดนแห่งธรรมชาติสวย ชม Scenery resort & Farm รีสอร์ทสวยในฝันของใครหลายๆคน มากมายด้วยมุมถ่ายภาพสวยงาม โดยเฉพาะฟาร์มแกะและทุ่งหญ้าเขียว อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเล็กๆแห่งนี้
11.00 น. นำท่านเที่ยวชม ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เชิญท่านสนุกกับการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน ณ ธารน้ำแร่แห่งนี้ท่านจะได้ผ่อนคลายกับสายน้ำแร่ร้อนที่ไหลมาจากเทือกเขาตะนาวศรี แวดล้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงาม
12.00น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยวต่อ
13.00 น. นำท่านไปชมแหล่งผลิตเทียนหอม ณ บ้านหอมเทียน พร้อมเลือกซื้อเทียนหลากหลายแบบ ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของทางร้าน
14.00 น. สู่ อุทยานธรรมชาติวิทยา แหล่งรวมพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเน้นพัฒนาเยาวชน อันเป็นที่มาของเด็กหัวจุก มีการทำหุ่นจำลอง วิธีการล้างแร่ และมีพิพิภัณฑ์แสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ของชุมชนยุคโบราณ รูปพรรณพืชและสัตว์ในระบบนิเวศน์ อ.สวนผึ้ง
>> สามารถแทรกโปรแกรม " ๑ ทริปเที่ยว ๑ กิจกรรมทำดี " <<
15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านอำลา อ.สวนผึ้ง มุ่งหน้าสู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นำท่านท่องเที่ยว ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นที่จัดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลาพระอาทิตย์ เริ่มคล้อยต่ำ ในคลองอัมพวาจะคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆและมีรถเข็น ขายของบนบกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก และเลือกรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) สมควรแก่เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 4,299 บาท ( สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป )
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 1 คืน ที่ อู่หลงรีสอร์ท ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น )
ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 2 แสนบาท – 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีคณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

ข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (พักโฮมสเตย์)

ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติดในหมู่บ้าน
ห้ามแต่งตัวไม่สุภาพในเขตชุมชน
ห้ามส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
ห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 4,299ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Churirat Janlueanอีเมล์: 
โทรศัพย์: 506 M.6 Laksong Bangkae BKK 10160IP Address: 58.9.210.163ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]