MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป เที่ยวชัยภูมิ ทัวร์ชัยภูมิ ณ อ.เทพสถิต กับ โปรแกรมทัวร์ ดอกกระเจียว ทัวร์ทุ่งกระเจียว เทศกาลดอกกระเจียวบาน

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป เที่ยวชัยภูมิ ทัวร์ชัยภูมิ ณ อ.เทพสถิต กับ โปรแกรมทัวร์ ดอกกระเจียว ทัวร์ทุ่งกระเจียว เทศกาลดอกกระเจียวบาน
เที่ยวสุขใจไปชัยภูมิ หยิบหมอกหยอกกระเจียว สองวันเที่ยวสี่อุทยานฯสวย
ทริปเดียวเที่ยวสี่อุทยานฯ ตาดโตน บุกทุ่งกระเจียวขาวที่ ไทรทอง ป่าหินงาม ภูแลนคา ชมอันซีน มอหินขาว สโตนเฮดจ์เมืองไทย พักรีสอร์ท

MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 2 วัน 1 คืน
ณ “ ชัยภูมิ อ.เทพสถิต ดินแดนสวยสถิต ” ทริปเดียวเที่ยวสบาย พิสูจน์สโตนเฮดจ์เมืองไทย มหัศจรรย์ธรรมชาติ ณ มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชมความงามของดอกกระเจียวชมพู-ขาว ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เล่นน้ำตกใหญ่ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ลอดซุ้มประตูศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาประตูชุมพล ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”
กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทาง ดังนี้
เดือนมิถุนายน 2555 ( ทริปเปิดฤดูกาล ) : 16 - 17 , 23 - 24 , 30 - 01 ก.ค
เดือนกรกฎาคม 2555 ( ช่วงที่ว่าดอกไม้จะสวยมากที่สุด ) : 07 - 08 , 14 - 15 , 21 - 22 , 28 - 29
เดือนสิงหาคม 2555 ( ทริปปิดฤดูกาลก่อนต้องรอใหม่ปีหน้า ) : วันอาสาฬหบูชา 02 - 03 , วันแม่แห่งชาติ 11 - 12

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ - อ.เทพสถิต - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - นั่งรถรางชมทุ่งกระเจียว - จุดชมวิวสุดแผ่นดิน - ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล - อุทยานแห่งชาติไทรทอง ทุ่งบัวสวรรค์ - ผาหำหด - รีสอร์ท
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ชัยภูมิ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารเช้าแบบปิกนิค (1) และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
09.00 น. เดินทางถึง จ.ชัยภูมิ นำท่านท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานที่มีการแพร่กระจายของพันธุ์ไม้ดินดอกกระเจียวอยู่เป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายของระบบนิเวศและมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ ขึ้นรวมอยู่ด้วย นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถรางนำเที่ยวของทางอุทยานเพื่อเข้าชม ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์ ช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม บนท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวจะมีดอกกระเจียวชูช่อสีชมพูอมม่วงขึ้นแซมอยู่ทั่วไป มองดูละลานตาเป็นภาพที่สวยงามมาก อิสระเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปยังจุดต่อไป คือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อ ระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน จากจุดชมวิวสุดแผ่นดินนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อนและสัมผัสกับสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน จากนั้นนำท่านเดินกลับตามแนวเส้นทางชมธรรมชาติ เพื่อไปขึ้นรถรางเที่ยวยังจุดต่อไปซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางนั่นคือ ป่าหินงาม ชมเสาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปีจนกลายเป็นรูปทรงต่างๆสวยงาม อาทิ หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หินรูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ ฯลฯ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
11.00 น. จากนั้นนำท่านไปยัง วัดเขาประตูชุมพล นมัสการพระประธานในอุโบสถ และชมรอบๆบริเวณวัดประกอบด้วยศาลาปฏิบัติธรรมหอระฆังสูงตระหง่าน และลานหินที่มีโขดหินน้อยใหญ่มากมาย ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาชนิด
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติไทรทอง เขตอุทยานฯที่ขึ้นชื่อว่ามีทุ่งดอกกระเจียวใหญ่ที่สุดใน จ.ชัยภูมิ
13.30 น. ถึง อุทยานแห่งชาติไทรทอง นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถกะบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางขึ้นสู่บนเขา อันเป็นถิ่นกำเนิดของพันธุ์ไม้มหัศจรรย์ ที่ผุดจากดินนามว่า ดอกกระเจียว ทุ่งบัวสวรรค์ ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง นี้ แบ่งเป็นทุ่งใหญ่ๆทั้งหมด 5 ทุ่ง และเป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี โดยเราจะนำท่านเดินเท้า ชมทุ่งดอกกระเจียว 4 ทุ่งใหญ่ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติในระยะทางไป-กลับ ประมาณ 4 กม. เส้นทางนี้เดินชมสะดวกผ่านป่าเต็งรังสลับกับจุดชมวิวตามแนวผาสวยต่างๆ ท่านสามารถแวะถ่ายภาพได้เป็นระยะๆ เริ่มจากจุดแรก คือ แนวผาพ่อเมือง เป็นแนวหน้าผาหินทรายยาว 3 กม. บนสันเขาพังเหยด้านทิศตะวันตกสูงจากระดับน้ำทะเล 800-908 เมตร จากจุดนี้หากมองลงไปด้านล่าง จะเห็นตัว อ.ภักดีชุมพล เดินเท้าต่อสู่ หน้าผาจุดที่ 2 ผาหำหด ผาชื่อดังที่ใครมาถึงแล้วไม่ถ่ายภาพคู่ชะง่อนหินนี้ ถือว่ายังมาไม่ถึง เดินมาจนถึง ผาเพลินใจ ถ่ายภาพชมวิวกันต่อ หลังหายเหนื่อยแล้ว นำท่านเดินลัดเลาะต่อไปยังจุดที่ 3 ทุ่งบัวสวรรค์ หรือ ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพู ตื่นตาเพลินใจกับทุ่งดอกกระเจียวที่กว้างใหญ่ไกลสุดสายตา พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก ก่อนนำท่านไปชมทุ่งที่ 4 เป็น ทุ่งดอกกระเจียวขาว หรือ ดอกบัวเทพอัปสร เป็นทุ่งดอกสีขาว เพียงแห่งเดียวของที่นี่ ทุ่งดอกกระเจียวที่นี่จะบานช่วงปลายเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ดอกชนิดอื่นที่แข่งกัน ออกดอกอีกมากมายอาทิ ดุสิตา สร้อยสุวรรณา จุกนารี กระดุมเงิน กระดุมทอง เอื้องนวลจันทร์ หงอนไก่แจ้ สามพันตึง ดาวเรืองภู ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินเท้าลัดเลาะกลับ ผ่าน ผาอาทิตย์อัสดง ผาสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกลับมายังลานจอดรถ สมควรแก่เวลานำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถกะบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับไปยังที่ทำการอุทยานฯ
17.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ บ้านสวนแลนคาวัลเล่ย์ รีสอร์ท จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนกับบรรยากาศร่มรื่นของสวนผลไม้เมืองหนาวนานาชนิด สูดโอโซนฟอกปอด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน คืนนี้หลับฝันดีไปกับอากาศบริสุทธิ์

วันที่สองของการเดินทาง อรุณธรรมสถาน - เขื่อนลำปะทาว - อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มอหินขาว - อุทยานแห่งชาติตาดโตน – กรุงเทพฯ

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ท่ามกลางอากาศสดใส บริการท่านด้วย ชา กาแฟร้อนๆอบอุ่นร่างกาย พร้อมอาหารเช้า (4) หลังอาหาร Check Out
08.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ อรุณธรรมสถานในสังฆราชูปถัมภ์ เป็นสถานปฏิบัติธรรมในดำริของพระเดชพระคุณ พระธรรมสิริชัย เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2550 บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ ด้วยความพร้อมของภูมิประเทศที่งดงาม ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม มีอากาศที่ร่มรื่น แวดล้อมด้วยขุนเขา สายน้ำ และเมฆหมอกอันเกิดจากธรรมชาติซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันทำให้อรุณธรรมสถานเลื่องลือในเรื่องของความสัปปายะ เป็นชัยภูมิที่เหมาะสำหรับนักปฏิบัติธรรม
08.30 น. เดินทางต่อไปยัง เขื่อนลำปะทาว เขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างยิ่ง
09.00 น. จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชมกลุ่มเสาหินมหัศจรรย์ มอหินขาว หรือ สโตนเฮดจ์เมืองไทย อีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ถือว่ามีความงดงามทางธรรมชาติไม่แพ้ทุ่งดอกกระเจียวงาม ร่วมพิสูจน์ความมหัศจรรย์ที่คนเฒ่าคนแก่เล่าขานกันว่าในทุกคืนวันพระ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ จะเกิดปรากฎการณ์พิเศษกับก้อนหินใหญ่ 5 ก้อน อันเป็นที่มาที่ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นพากันเรียกที่นี่ว่า มอหินขาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามของสถาปัตยกรรมธรรมชาติเสาหินน้อยใหญ่ ตามอัธยาศัย
11.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติตาดโตน
12.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติตาดโตน บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารสวัสดิการ
13.00 น. หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกตาดโตน น้ำตกขนาดใหญ่ สูง 6 ม. มีน้ำไหลตลอดปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพ หรือ นั่งผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง
14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านอำลา จ.ชัยภูมิ มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
18.00 น. ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) พร้อมเลือกซื้อของฝากคนทางบ้าน จากนั้นเดินทางต่อ
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 3,099 บาท ( สำหรับกรุ๊ปเหมาคณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ท่านขึ้นไป )
ผู้ใหญ่ท่านละ 3,199 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 8 ท่านขึ้นไป )
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 1 คืน ที่ บ้านสวนแลนคาวัลเล่ย์ รีสอร์ท ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถกะบะท้องถิ่น และ รถรางนำเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 2 แสนบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีคณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontours.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


   


ราคา: 3,099ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Churirat Janlueanอีเมล์: 
โทรศัพย์: 506 M.6 Laksong Bangkae BKK 10160IP Address: 58.11.57.33ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]