MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวดอย กับ โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยผ้าห่มปก ทัวร์ดอยอ่างขาง 4 วัน 3 คืน

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวดอย กับ โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยผ้าห่มปก ทัวร์ดอยอ่างขาง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวสุขใจไปดอยผ้าห่มปก เยือนดินแดนมหาเสน่ห์ สูงอันดับสองของประเทศ
นำท่านเดินทางสู่สองดอยสวยบนเทือกเขาตะนาวศรี อ่างขาง ผ้าห่มปก ชมอลังการยามอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกปกคลุมทิวเขา

MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน ณ “ เมืองเชียงใหม่ ท่องไปบนดอยสูงอ่างขาง ผ้าห่มปก ” สู่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เที่ยวหมู่บ้านมูเซอดำ นอแล ขอบด้ง เพลินตาที่ไร่ส้มธนาธร สวนส้มที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สู่ ทริปไฮไลท์ ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ตื่นเช้าท่องไพรไป 3 กิโลกว่า สู่ยอดดอยผ้าห่มปก พิชิตม่อนวัดใจ ก่อนกลับผ่อนคลายยืดเส้นสาย ที่โป่งน้ำร้อนแม่ฝาง แวะซื้อของฝากจุใจที่กาดทุ่งเกวียน ลำปาง เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ / รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ. ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง เชียงใหม่ - ดอยอ่างขาง - หมู่บ้านนอแล - หมู่บ้านขอบด้ง - อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก –
ดอยกิ่วลม

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
06.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง อ.ไชยปราการ
10.30 น. เดินทางถึง ดอยอ่างขาง นำท่านชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งแต่ก่อนชาวเขาใช้พื้นที่นี้เป็นที่ปลูกฝิ่นและในปัจจุบันเป็นสถานีวิจัยไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ เชิญท่านชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาวเช่น ท้อ บ๊วย พลัม สตรอเบอรี่ฯ และสวนบอนไซที่ถูกตัดแต่งโดยใช้เทคนิคตลอดจนสวนสมุนไพรหลายพันธุ์ ชม แปลงปลูกไม้เมืองหนาวกลางแจ้ง หรือ สวนแปดสิบ ไฮไลท์สำหรับการเที่ยวชม ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ใจกลางสถานีเกษตร เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ดอกสวยๆ ปลูกลงแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม อีกทั้งยังมีซากุระแท้ๆ จากญี่ปุ่นให้ชมด้วย ที่นี่มีดอกไม้สวยๆมากมาย พรรณไม้ในแปลงปลูกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดเวลา
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับอาหารประเภทผักสดๆจากยอดดอย
13.00 น. หลังอาหารนำท่านเยือน หมู่บ้านนอแล และ หมู่บ้านขอบด้ง เยี่ยมชมทิวทัศน์ฝั่งพม่า หมู่บ้านของชาวมูเซอดำ และชาวเขาเผาปะหล่อง สัมผัสวิถีชีวิตที่แสนเรียบง่ายของชนเผ่า อิสระเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
14.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติที่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว มีระดับความสูงตั้งแต่ 400-2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีภูเขา ที่สำคัญคือ ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยฟ้าห่มปก ซึ่งมีความสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็น รถสองแถวท้องถิ่น เพื่อเดินทางไปยัง ดอยกิ่วลม อันเป็นจุดตั้งแคมป์ของเราในค่ำคืนนี้
17.00 น. ถึง ดอยกิ่วลม คืนนี้เราจะพักแรมกันแบบดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติแท้ๆ พักเต็นท์ อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน คลายอิริยาบถสบายๆไปกับดงดอยแห่งพฤกษาสวยตามอัธยาศัย >> ท่านที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรม " ๑ ทริปเที่ยว ๑ กิจกรรมทำดี " <<
19.00 น. บริการอาหารเย็น (3) กันบริเวณแคมป์กลาง อิ่มอร่อยกับอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนที่แสนโรแมนติค หลังอาหารเชิญท่านเข้าที่พัก พักผ่อนหลับสบายไปกับอากาศบริสุทธิ์ของดอยกิ่วลม คืนนี้ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง ยอดดอยผ้าห่มปก - โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง - สวนส้มธนาธร - วนัสนันท์ – กาดทุ่งเกวียน

03.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย นำคณะท่านเดินเท้าขึ้นสู่ ยอดดอยผ้าห่มปก โดยเราจะมีเจ้าหน้าที่ของ
อุทยานฯ เป็นผู้นำทาง สู่ยอดดอย ที่ระดับความสูงประมาณ 2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะทาง
ประมาณ 4 กม. บนยอดดอยสูงสุด จะเป็นทุ่งโล่งอันมีความพิเศษที่เกิดจากสภาพธรณีวิทยาที่มีชั้นดินตื้น ชั้นหินเป็น
หินแกรนิต ประกอบกับอากาศมีลมกรรโชกแรงตลอดทั้งปี บนยอดดอยท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงามของ
จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อิสระให้ท่านเก็บภาพ ความประทับใจของช่วงเวลาดีๆท่ามกลางบรรยากาศสวย
ของขุนเขา ดื่มด่ำกับธรรมชาติสดชื่นที่ไม่สามารถหาได้จากในเมืองหลวง
07.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินเท้ากลับมายังเต็นท์ที่พัก โดยเราจะเดินกลับเส้นทางเดิม ผ่านจุดสวยงามมากมายที่ธรรมชาติ
รังสรรค์ พร้อมพิชิต “ ม่อนวัดใจ ” เป็นครั้งที่สองกันในยามฟ้าสาง หลังจากที่เดินขึ้นไปแล้วในตอนฟ้ามืด จุดนี้ถือ
เป็นจุดเดินเท้าในเส้นทางที่ถือว่าสุดยอดที่สุดในเรื่องความยาก ความหินของการเดินป่าแห่งนี้
08.00 น. บริการอาหารเช้า (4) กันบริเวณแคมป์กลาง หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระเตรียมตัวอำลา ดอยกิ่วลม กลับสู่ที่ทำการอุทยานฯ
11.00 น. ถึง ที่ทำการอุทยานฯ นำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้า ณ โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้ดิน มีไอร้อนคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำประมาณ 40-88 องศาเซสเซียล มีจำนวนมากมายหลายบ่อในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ( บ่อใหญ่มีไอน้ำ
ร้อนพุ่งขึ้นสูงถึง 40-50 เมตร ) โดยทางอุทยานฯได้จัดบริการห้องอาบน้ำแร่และอบไอน้ำ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวด้วย อิสระสำหรับท่านที่สนใจจะอาบน้ำแร่ก็เชิญตามอัธยาศัย ( ค่าบริการอาบน้ำแร่ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ )
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารสวัสดิการของทางอุทยาน
13.00 น. หลังอาหารนำท่านอำลาดอยผ้าห่มปก ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ สู่ สวนส้มธนาธร สวนส้มขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เป็นสวนส้มส่งออก ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเกี่ยวกับการคัด-บรรจุส้มมาใช้เทีบบเท่ากับต่างประเทศ เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 27 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศ เชิญท่านเลือกชิมและซื้อส้มสายพันธุ์ดีฝากแด่คนทางบ้านตามอัธยาศัย
14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่
18.00 น. ถึง เมืองเชียงใหม่ แวะให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ณ ร้านวนัสนันท์ เช่น หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม แค๊ปหมู บ๋วย ท้อดอง และอีกมากมายฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย พร้อมอิสระให้ท่านเลือกรับประทานเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย )
19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ คืนนี้พักผ่อนบน ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ของการเดินทาง กรุงเทพฯ

05.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวป่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกดี และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในหน้าฝน **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 4,999 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 8 ท่านขึ้นไป )
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 300 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท
พิเศษ !! กรณีนำเต็นท์มาเองลดเพิ่มท่านละ 100 บาท ( มีอุปกรณ์เครื่องนอน ถุงนอน / แผ่นรองนอน / หมอน ให้ )


อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 1 คืน ที่ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก ( เต็นท์ละ 2-3 ท่าน มีอุปกรณ์ ถุงนอน / แผ่นรองนอน / หมอน - ห้องน้ำรวม )
ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถท้องถิ่น รับ-ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 2 แสนบาท – 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีคณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

การเตรียมตัวและสิ่งที่ควรเตรียมมา

ยาประจำตัว
ชุดล่องเรือยางควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้าแบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และเกาะพื้นได้ดี แก่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 1-2 ไม่อันตรายมากนัก
ในการพาย แต่ทาง Magic On Tour ใส่ใจในความปลอดภัยของท่านที่สุด ดังนั้นเราจะใช้ฝีพายที่มีประสบการณ์และชำนาญงานเท่านั้น
ถุงกันน้ำ
ผ้าขนหนู
ยาทากันแมลงและยุง
กล้องภาพถ่าย
หมวก , แว่นตากันแดด , ครีมกันแดด
เสื้อกันฝน , ร่ม
และอื่นๆที่จำเป็น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 4,999ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Churirat Janlueanอีเมล์: 
โทรศัพย์: 506 M.6 Laksong Bangkae BKK 10160IP Address: 58.9.64.194ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]