ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง 2-4 ส.ค. / 28-30 ก.ย. 55
วันแรก: หาดใหญ่ – มาเลเซีย – SKY WAY - เก็นติ้ง – คาสิโน (--,L,D)
07.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัท รับท่าน ณ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ด่านจังโหลน ประเทศ มาเลเซียประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
12.00 น. ä บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
13.00 น. จากนั้นนำท่านมุ่งสู่ “เก็นติ้งไฮแลนด์ ถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ท่านจะได้สนุกสนากับการนั่ง กระเช้าลอยฟ้า
(SKY WAY ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น
17.30 น. นำท่านเข้าที่พัก ã ณ โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ หรือเทียบเท่า
ค่ำ ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
หลังจากนั้นมัคคุเทศก์จะนำท่านเข้าชม สถานคาสิโน ระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต บัตคาร่า ฯลฯ เป็นต้น หรือจะเลือกเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ( ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในราคาทัวร์ )
(การเข้าสถานคาสิโนท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า)
วันที่สอง: เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ - ปุตราจาย่า – คาเมร่อน ( B ,--,D)
07.00 น ä บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเพื่อความคุ้มค่าในการมาเที่ยวเก็นติ้ง ให้คณะได้อยู่บนเก็นติ้ง และได้สัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นในย่ามเช้าได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้อิสระต่อบนเก็นติ้งอีกครึ่งวัน กิจกรรมเช่น นั่งดื่มกาแฟ เล่นเครื่องเล่น (ทั้งในร่มและกลางแจ้ง) เข้าคาสิโน นั่งฟังเพลง ช้อปปิ้งในร้านค้ามากมาย ฯลฯ
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (บนเก็นติ้งมีร้านอาหารให้ท่านเลือกรับประทานได้มากมาย ราคาคิดว่าท่านจ่ายมื้อละไม่เกินคนละ 60 บาทไทยก็อิ่ม) ดังนั้นทางทัวร์คิดว่าให้ท่านทานเองจะถูกกว่าและเป็นการประหยัดค่าทัวร์ด้วย
บ่าย หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก(ปิโตนาส452 ม.) แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER )เก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก สมคารแก่เวลา นำท่านมุ่งหน้าสู่ยอดเขาคาเมร่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2, 000 เมตร ท่านจะพิชิตความคดเคี้ยวของยอดเขาประมาณ 800 กว่าโค้ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติชมท่านจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวป่าท้องถิ่น “ซาไก” ท่านจะได้นั่งรถผ่านชมน้ำตกอิสกาดาที่มีความสวยงามของคาเมอร่อน พร้อมมชมไร่ชาที่สวยงามและนำท่านดื่มชาคาเมร่อนที่มีรสชาติดีเยี่ยม ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย
ค่ำ ä บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (4) (สไตล์คาเมร่อน) ท่านจะได้ลิ้มรสกับผักเมืองหนาวสด ๆ และรสชาติน้ำจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ ได้เวลาอันสมควร
นำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก ã ณ โรงแรมเฮอริเทคหรือเทียบเท่า ให้อิสระกับท่านในการเลือกพักผ่อน

วันที่สาม: คาเมร่อน – ฟาร์มดอกไม้ - สวนสตอเบอร์รี่ – ดิ้วตี้ฟรี –หาดใหญ่ (B,L,--)
เช้า ä บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมฟาร์มปลูกดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด สวนสตอร์เบอร์รี่สด และสวนตะบองเพชร แวะซื้อผักสดๆ ฝากคนที่บ้านในราคาที่ไม่แพง ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขาคาเมร่อน
เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
เย็น นำท่านถึงยังด่าน จังโหลนแวะซื้อสินค้าปลอดภาษี ( ดิวตี้ฟรี ) อาทิ เช่น น้ำหอม เหล้า นาฬิกา ช็อกโกแลต เพื่อเป็นของฝาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านผ่านด่านไทยเพื่อเดินทางเข้าสู่หาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ

+++++++++++++++++++++ สิ้นสุดรายการนำเที่ยว ++++++++++++++++++++
โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ กรณีคณะถึง 30 ท่านขึ้นไป
จำนวนผู้ร่วมเดินทาง ราคาเริ่มต้นที่ อ.หาดใหญ่
ผู้ใหญ่ท่านละ 4,500.-
เด็กต่ำกว่า 12 ขวบท่านละ 80%
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ายานพาหนะ รถตู้ commuter หรือรถบัสมาเลเซียปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารเช้า 6 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริการ สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีมัคคุเทศก์เดินทางไปด้วย แต่จะมี Diver Guide ที่นำเที่ยวด้วยและบรรยายให้ข้อมูลด้วย บริการท่านตลอดการเดินทาง)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
x ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ ที่เรียกใช้บริการพิเศษ
x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
จองทัวร์ได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 


ราคา: 4,500ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: เที่ยวสนุกทัวร์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0853840228IP Address: 118.173.119.195

คำค้น:  แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย เริ่มจากหาดใหญ่ | ทัวร์ มาเลเซีย เริ่ม ต้น ที่ หาดใหญ่ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]