Package Cape Town+Stellenbosch เดินทางเองทุกวัน

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

Package Cape Town+Stellenbosch เดินทางเองทุกวัน
Whale Watching


กำหนดวันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
จำนวน 4-7 ท่าน 55,000 12,000.-
จำนวน 8-12 ท่าน 49,000 12,000.-
ต้องการล่ามแปล เพิ่มค่าใช้จ่าย.............

เคปทาวน์
เฮอมานัส สเตลเลนบอช
โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมือง Cape Town เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก จากนักเดินทางทั่วโลก
ขึ้นเทเบิลเมาท์เท่น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ชมวาฬ Right Whale ที่เข้ามาอยู่ใกล้ชายฝั่งที่สุดที่เมือง Hermanus
ชิมไวน์ที่เมือง Stellenbosch เมืองเก่าที่มีเสน่ห์สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบเคปดัชต์อันงามสง่า
เมนูพิเศษ SUSHI DINNER WITH WINE
ประทับใจกับการ ล่องเรือจิบแชมเปญชมพระอาทิตย์ตก อันสุดแสนโรแมนติค
เดินทางโดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวยส์ สายการบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2011 จาก STARTRAX "

วันแรก กรุงเทพฯ – โดฮา / โจฮันเนสเบิร์ก (อาทิตย์)
2330 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q เข้าประตูที่ 7
สายการบิน QARTAR AIRWAYS เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเช็คเอกสาร และสัมภาระก่อน
การเดินทาง

วันที่สอง โดฮา – เคปทาวน์ (จันทร์)
0240 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 611 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
0530 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
0705 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ โดยเที่ยวบินที่ QR 582
17.40 น. ถึงเมืองเคปทาวน์ เมืองซึ่งตั้งอยู่ในแหลมทางใต้สุดของประเทศ เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี เป็นเมืองตากอากาศที่สวย และมีเสน่ห์ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ล่าสุด ได้รับการจัดอันดับให้เป็น TRAVELLERS’ BEST CITY IN THE WORLD 2011 โดย TRIP ADVISOR เวบไซด์ยอดนิยม
และได้รับความเชื่อถือจากนักเดินทางทั่วโลก


เย็น หลังอาหารค่ำ พาท่านขึ้นสู่ยอดเขา Signal Hill เพื่อชมบรรยากาศยามค่ำอันแสนงดงามเหมือนฝัน
ของเมืองเคปทาวน์ ที่ตระการตาไปด้วยแสงไฟกระจ่างทั่วพื้น แล้วถูกโอบล้อมไว้ด้วยมหาสมุทรแอตแลนติค
อันกว้างใหญ่
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Protea President ที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเล ย่าน Sea point

วันที่สาม เคปทาวน์ (อังคาร)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ TABLE MOUNTAIN 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ภูเขาสูงยอดตัดตรง
เหมือนกับโต๊ะ ด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (CABLE CAR) ซึ่งในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน ขึ้นมาด้านบน มีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์ ทีเดียว บนภูเขาโต๊ะนี้มีสัตว์ตัวเล็กประเภทหนึ่ง
หน้าตาน่าเอ็นดู ชื่อว่าตัวแดสซี่ หรือ กระต่ายหิน (DASSIE OR ROCK RABBIT) มีลักษณะกึ่งผสมระหว่าง
กระรอกกับกระต่าย เป็นมิตรกับผู้คนที่ผ่านมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายล้อมหลายต่อหลายลูก
แต่ที่โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด (LION HEAD) ภูเขาที่มองดูแล้วใครๆ ก็ต้องพูดว่าคล้ายหัวสิงโตในเวลาที่พระ
อาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าภูเขาลูกนี้มีสีแดงสวยงามยิ่งนัก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย สัมผัสเคปทาวน์ ดินแดนใต้สุดของประเทศแอฟริกาใต้ และของทวีปแอฟริกา ที่ผู้คนต่างกล่าวขานกันว่า
เคปทาวน์เป็นเมืองตากอากาศแสนงาม ดั่งพระเจ้าหว่านอัญมณีอันล้ำค่าไว้ในทุกสรรพสิ่ง เที่ยวชมเมือง
ที่มีบรรยากาศและกลิ่นอายแบบยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรีย ชมสวนสวย COMPANY GARDEN
ที่ขนาบด้วย อาคารรัฐสภา ที่โดดเด่น และงดงามด้วยสถาปัตยกรรมไฮวิคตอเรีย จากนั้น เที่ยวชม บัว-คาป
( แปลว่าเคปตอนบน ) เป็นชุมชนที่มีเอกกลักษณ์โดดเด่นด้วยอาคารบ้านเรือนที่ทาสีสดใส สวยงาม
เย็น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ อันสุดแสนประทับใจ ด้วยการล่องเรือพร้อมบริการเครื่องดื่มแชมเปญ
เพื่อชมแสงพระอาทิตย์ใกล้อัสดง ณ ท้องทะเล ซึ่งให้แสงและสีที่งดงามเกินคำบรรยาย เมื่อล่องเรือ
กลับ ท่านจะได้เห็นตัวเมืองเคปทาวน์ในมุมที่สวยที่สุด และในเวลาที่มีแสงไฟงดงามที่สุด ถือเป็น
ประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก PROTEA PRESIDENT หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เคปทาวน์ – เฮอมานัส - สเตลเลนบอช (พุธ)
เช้า พาท่านเดินทางสู่เมือง HERNAMUS เมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในการยืนดูวาฬจากชายฝั่ง ตลอดทางเดินริมทะเลของเมืองนี้ จะมี WHALE WALK ที่ไม่ว่าท่านจะยืนอยู่ตรงจดไหนของเส้นทางดังกล่าว ท่านก็จะสามารถมองเห็นวาฬได้อย่างชัดเจน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ยังคงสนุกสนานกับการชมวาฬ RIGHT WHALE ซึ่งจะมีวิถีชีวิตปกติในการใช้ชีวิตช่วงฤดูร้อน ที่จะรวมตัวกันแถวขั้วโลกใต้ เพราะอาหารอุดมสมบูรณ์ จากนั้น แม่วาฬก็ออกลูก แล้วจพาลูกว่ายเข้าใกล้ฝั่ง และเลี้ยงลูกอยู่ใกล้ฝั่งที่สุด ระหว่างช่วงเดือนกรกฏาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล่าจากวาฬเพชฌฆาต
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารทะเลเลิศรสสไตล์ยุโรป พร้อมเสริฟ์ไวน์รสชาดี
เพิ่มสีสันให้ราตรีนี้อิ่มอร่อย และประทับใจ
นำท่านเข้าที่พัก PROTRA STELLENBOSH หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า สเตลเลนบอช (พฤหัส)
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น พาท่านเที่ยวชมเมือง STELLENBOSCH เมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้รองจากเคปทาวน์ แต่มีเสน่ห์ สวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบเคปดัชต์อันงามสง่า
งดงามเหมือนย้อนเวลากลับไปเดินอยู่ในยุโรปสมัยคลาสสิค จากนั้น อิสระให้ท่านเลือกเดินหาซื้อของ
ที่ระลึกอันหลากหลายบนนถนนเล็กๆแสนน่ารักกลางเมือง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย พาท่านเที่ยวชมไร่องุ่น พร้อมบริการชิมไวน์ ในแหล่งผลิตไวน์อันลือชื่อ บริการพิเศษให้ท่านมีโอกาสชิม
ชีสรสดี ซึ่งท่านสามารถเลือกสรรชีสที่ถูกปากรับประทานคู่กับไวน์ที่ท่านถูกใจได้ด้วย
จากนั้น พาท่านเยี่ยมชม LION PARK ศูนย์อนุรักษ์และเยียวยาสิงโตที่ถูกกักขัง หรือสูญเสียความสามารถในการดำรงชีวิตตามธรรมชาติ จากการครอบครองของมนุษย์ ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อพิทักษ์ชีวิตจ้าวป่า ให้ดำรงชีวิตอยู่ในศูนย์อนุรักษ์นี้ได้อย่างมีความสุขด้วย
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก PROTEA STELLENBOSH หรือเทียบเท่า

วันที่หก เกาะแมวน้ำ - แหลมกู๊ดโฮป - ดูนกเพนกวิน – ชิมไวน์ (ศุกร์)
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านลงเรือที่ท่า ฮูทเบย์ (HOUT BAY) เพื่อไป ชมแมวน้ำที่ เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND) เหล่า
แมวน้ำตัวอ้วนอุยนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะตามธรรมชาติ จากนั้น แวะชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ
ที่ที่ท่านจะได้สัมผัสกับวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด รับชมและฟังเรื่องราวของการเลี้ยง
นกกระจอกเทศ และวงจรชีวิตของสัตว์ปีกที่มีขนาดใหญ่ และวิ่งแร็วที่สุดในโลกแล้วเข้าสู่เมืองไซมอนส์
(SIMON'S TOWN) ณ เมืองแห่งนี้บ้านเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขา หันหน้าออกทะเล ถือเป็นเมืองตากอากาศที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางเข้าสู่บริเวณ ชายหาดโบลเดอร์ BOULDER BEACH เจ้าบ้านตัวน้อยนกเพนกวินแอฟริกัน ตัวผู้มีสีสัน
มากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพู คล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไว้อย่างนั้น ส่วนตัวเมียจะไม่มี
ลำตัวมีสีดำขาวตัดกัน แต่ตัวเมียมีสีน้ำตาล และมีขนาดใหญ่กว่า นกเพนกวินที่นี่ใช้ชิวิตอย่างอิสระสบาย
อารมณ์ตามธรรมชาติ คณะเดินทางสู่แหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE)
อยู่ในเขตสงวน CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่
จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชัดเจนบนผิวน้ำซึ่งเป็นเหตุให้
บริเวณนี้ ท้องทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพราะกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นมาปะทะกัน
ทำให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน ทัศนวิสัยไม่ดีนักทำให้เรือชนหินโสโครกหรือ
ชนกันเองเสมอๆ จนก่อให้เกิดเรื่องราวของภาพหลอน มิติอันลี้ลับและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดัตช์แมน
FLYING DUTCHMAN ซึ่งเป็นชื่อเรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช์ ที่พยายามจะเดินทางอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป
ให้ได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จ ทำให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลางหมอก หนาทึบจนทุกวันนี้ และจุดชมวิวที่สวยที่สุด
คือ CAPE POINT จากนั้น พาท่านเที่ยวชม ST.JAMES BEACH พบกระท่อมสีลูกกวาดสำหรับเปลี่ยนชุดลง
ทะเล เรียงแถวหน้ากระดานอยู่ริมหาด สวยสะดุดตา
เย็น บริการอาหารค่ำมื้อพิเศษด้วยซูชิจากเชฟฝีมือดีที่ตกแต่งอาหารได้เลิศทั้งรสชาด และ งดงามด้วยการจัดวาง พร้อมเสริ์ฟไวน์หนึ่งที่เพื่อเสริมให้ท่านเพลิดเพลินกับรสชาดอาหารยิ่งขึ้น
นำท่านเข้าที่พัก PROTEA STELLENBOSCH หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด เคปทาวน์ – โดฮา (เสาร์)
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
พาท่านสัมผัสไร่องุ่นอันงดงามในหุบเขา เขตชานเมืองอันงดงามของเมืองสเตลเลนบอชอย่างใกล้ชิด ด้วยการนั่งรถแทร็กเตอร์ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอันอ่อนหวาน สดชื่นของแหล่งผลิตไวน์ชั้นเลิศขอองแอฟริกาใต้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก
--.-- ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์
1855 น. ออกเดินทางสู่โดฮา โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 583 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ (อาทิตย์)
0650 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
0805 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 610 (อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
1855 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...และประทับใจ
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

กำหนดวันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
จำนวน 4-7 ท่าน 55,000 12,000.-
จำนวน 8-12 ท่าน 49,000 12,000.-
ต้องการล่ามแปล เพิ่มค่าใช้จ่าย.............
อัตราค่าบริการรวม
 ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมไกด์ขับรถชาวแอฟริกาน (คนขาว) ที่ชำนาญเส้นทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 โรงแรมที่พักตามรายการระบุ หรือเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามรายการระบุในรายการ
ประกันการเดินทางของ บริษัท ACE INSURANCE ตามเงื่อนไขประกันกลุ่ม
ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์
เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-เคปทาวน์-โดฮา-กรุงเทพฯ
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทิปไกด์ (ตามที่ท่านได้รับการบริการ)
ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง และเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ
ผู้เดินทางเป็นสำคัญบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดการเดินทางท่องเที่ยว โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ หรือความเสียหาย ที่เกิดจากโรงแรม ที่พัก ยานพาหนะ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ โจรกรรม วินาศกรรม อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฎิเสธให้เข้าเมืองในต่างต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2
1. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น หากออกตั๋วไปแล้วไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสายการบินจะเรียกเก็บเต็มจำนวน โดยไม่มีการคืนเงินทั้งหมด ภายใต้
เงื่อนไข “ตั๋วราคาพิเศษ” ที่เป็นแบบหมู่คณะ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องจากทางสายการบินได้ขึ้นภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE)
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่านที่ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง
ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท (ไม่คืนเงินมัดจำ)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 28,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือให้กับท่าน


ใบตอบรับการเดินทาง
รายการทัวร์ ทัวร์แอฟริกาใต้ 8 วัน วันที่เดินทาง .

ชื่อภาษาอังกฤษ (สะกดตรงกับหนังสือเดินทาง)
(1.) (3.)
(2.) (4.)
ตั๋วเครื่องบิน  ชั้นประหยัดตามรายการ ***  ชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มือถือ แฟ็กซ์
จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................ท่าน (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กต่ำกว่า 12 ปี....................ท่าน)
จำนวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด..............ห้อง (ห้องคู่.............. ห้องเดี่ยว............. ห้อง 3 เตียง..............)
หมายเหตุ กรณาแจ้งความประสงค์อื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ
อาหาร ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัต
ที่นั่ง  ริมหน้าต่าง  ริมทางเดิน อื่นๆ...........................................


  


ราคา: 55,000ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท แฝดทัวร์ จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-318-6094, 02-318-6095,0811740722IP Address: 171.96.16.115ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]