MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมง หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย ทะคิโนะอุเอะ ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ โอตารุ โรงงานช็อคโกแล็ต 6 วัน 5 คืน ทัวร์ราคาถูก 57,900

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมง หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย ทะคิโนะอุเอะ ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ โอตารุ โรงงานช็อคโกแล็ต 6 วัน 5 คืน ทัวร์ราคาถูก 57,900
SHIAWASE HOKKAIDO
MOSS PHLOX 6 DAYS / 3 NIGHTS
BY THAI AIRWAYS (TG) & ALL NIPPON AIRWAYS (NH)
กำหนดการเดินทาง : MAY - SEP 2012

TOUR ITINERARY
วันแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ Dเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง สนามบินนาโกย่า – สนามบินชิโตเซะ – อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง
00.05 น. เดินทางสู่ สนามบิน นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644
*** (ใช้เวลาเดินทาประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ***
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
00.00 น. เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด โดยสายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS เที่ยวบินที่ NH ....
เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่าชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่นเพราะเป็น สวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี เป็นสถานที่ ที่รวบรวมสัตว์นานาพันธุ์กว่า 150 ชนิด โดยเฉพาะสัตว์เมืองหนาว เช่น แมวน้ำลายจุด, หมีขาวขั้วโลก จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือความไม่ธรรมดาของสัตว์ต่างๆ ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลกที่ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วๆ ไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้วยแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและ เป็นไปตาม ธรรมชาติของสัตว์นั้นๆเพื่อให้พวกเขามีความสุขอีกทั้งยังแฝงกิจกรรมที่สามารถใกล้ชิด สัตว์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น เช่น การทำอุโมงค์ใต้น้ำเป็นแทงค์รูปกระบอก ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งเรา สามารถเห็นการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง360 องศา, ตื่นตากับการได้ใกล้ชิดหมีขาวขั้วโลกเหนือ จากอุโมงค์ที่สร้างลอดใต้ดิน จากนั้นนำท่านไปยัง “หมุ่บ้านราเมง” ที่แห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก อะซะฮิคะวะราเมนนั้น มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมู และน้ำสต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่า และด้วยเหตุนี้หมู่บ้านราเมนอะซะฮิคะวะก็ได้เปิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 1996 เนื่องด้วยผู้คนเริ่มกล่าวขวัญถึงอะซะฮิคะวะราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของอะซะฮิคะวะ นี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในบริเวณหมู่บ้านอะซะฮิคะวะ ราเมนยังมีศูนย์การค้าสำหรับช้อปปิ้งหลังจากอิ่มอร่อยกับราเมนแล้ว นอกจากนี้ที่นี่ยังมีศาลเจ้า Ramen Village Shrine หรือ Menmusubi ในภาษาญี่ปุ่น เป็นที่ ๆ คู่สมรสสามารถมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่ร้อนแรงเหมือนน้ำซุปและยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่จากเทพเจ้า 2 องค์ องค์แรกคือ Menkoiten ที่จะให้พรให้คู่รักครองรักกันนาน ๆ และ Menmadaio จะช่วยให้คู่รักซื่อสัตย์ต่อกัน และรักกันมากยิ่งขึ้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ASAHIKAWA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย ทะคิโนะอุเอะ – ฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – โรงงานเนยแข็ง – ซัปโปโร่
สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า ไปยัง สวนทะคิโนะอุเอะ (Takinoue Park) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จะถูกปกคลุมไปด้วยพรมของดอกมอสฟอกซ์ (Moss Phlox) ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของเกาะฮอกไกโดในฤดูกาลนี้เลยทีเดียว ทั่วทั้งสวน ซึ่งมีเนื้อที่เทียบเท่า 14 สนามฟุตบอล จะกลายเป็นสีชมพูตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม จนถึงต้นเดือนมิถุนายน กลิ่นหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของดอกไม้นี้จะทำให้ทั้งเมืองอบอวลไปด้วยกลิ่นของฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกเช่น การนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิว การจัดงานแสดงดนตรี และงานอื่นๆอีกมากมาย ที่ถูกจัดขึ้นในช่วงนี้ เมื่อ ดอกมอส ฟอกซ์นั้นบานอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุราโน่ ไปยัง “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ณ ทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้ชม “โรงงานผลิตเนยแข็ง” ให้ท่านได้ชมการผลิต และชิมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากเนยแข็งให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อนำไปฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร่ ชมสวนโอโดริ หรือ โอโดริ โคเอ็น ที่เป็นทั้งสวน และถนนที่ตัดผ่านย่านใจกลางเมืองจากตะวันออกไปตะวันตก ถือเป็นหนึ่งในถนนที่มีเสน่ห์และมีชีวิตชีวาที่สุดในญี่ปุ่น แหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ และต้นไม้นับร้อยชนิด จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่นมากมาย และยังเป็นรวมร้านอาหารมากมาย นับพัน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว นักชิม และยังเป็นที่ท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TOKYO DOME HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลต – โรงเบียร์ซัปโปโร่
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” เมืองตากอากาศชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการ ประมงที่มีชื่อเสียงอีกด้วย เมืองนี้มีเอกลักษณ์ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมญี่ปุ่น นำท่านผ่านชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์แห่งเมืองโอตารุ ในสมัยก่อนคลองโอตารุถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่าง เกาะฮอกไกโดกับเกาะอื่นๆของญี่ปุ่นรวมถึงต่างประเทศด้วยส่งผลให้บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างใน เมืองนี้เป็นแบบยุโรปผสมญี่ปุ่นนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โรงงานเครื่องแก้ว” ชมผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของ โอตารุ ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องแก้วสวยงามมากมาย ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่นี่มีประวัติเริ่มมาตั้งแต่สมัยสร้างเมืองใหม่ๆ โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรี ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ในตัวอาคารทั้ง 3 ชั้น เต็มไปด้วยกล่องดนตรี ทั้งที่จัดแสดงไว้และของที่ระลึกจาก โอตารุที่มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน ในวันหยุดจะมีโชว์กล่องดนตรี และหีบเพลงเป็นรอบๆ ให้ฟังเพลินๆ ด้วย นอกจากนี้ที่ชั้น 3 ยังสามารถประดิษฐ์กล่องดนตรีได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เลือกเพลงโปรด หากล่องใส่และเลือกตุ๊กตาเซรามิกที่จัดไว้ เสร็จแล้วก็นั่งประกอบเป็นกล่องดนตรีของตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย(ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังมีการประยุกต์เอาเพลงจากกล่องดนตรีมาอัดใส่ เป็นซีดี มีทั้งเพลงญี่ปุ่น และเพลงสากล นอกจากนี้ท่านยัง สามารถส่งเป็นซีดีโปสการ์ดได้โดยตรงจากพิพิธภัณฑ์ ด้วยเช่นกัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช๊อคโกแลต อิชิยะ เป็นโรงงานที่ผลิตช๊อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรป ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ จึงทำให้บรรยากาศของโรงงานช๊อคโกแลตที่นี่จึงดูเหมือนกับเทพนิยาย ช๊อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช๊อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไป ให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ สมควรแก่เวลานำท่าน ชม “โรงเบียร์ซัปโปโร” อาคารเก่าแก่ร่วม 100 ปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปด้วยอิฐสีแดง ด้านในเป็นโถงขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเครื่องจักรโบราณที่ใช้ในการผลิตเบียร์ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว นำชม “พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร่” พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทซัปโปโร่ บริวเวอร์รี่ ตลอดจนวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี้แต่ก่อนเคยเป็นโรงงานน้ำตาลซัปโปโร่ สร้างโดยการควบคุมจากวิศวะกรชาวต่างชาติในปี 1890 และปัจจุบันยังได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
OPTION: BEER DINNER GARDEN (BUFFET: KING CRAB+ LAMB + BEER) จ่ายเพิ่ม 2,400 บาท / ท่าน
ที่พัก TOKYO DOME HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ศาลเจ้าซัปโปโร่ - Rera Outlet Mall – สนามบินชิโตเซะ – สนามบินคันไซ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือ เดิมชือ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
นำท่านเดินทางสู่ Rera Outlet Mall เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวมรวบสินค้าหรู แบรนด์เนม จากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด, เลือกซื้อกระเป๋าไฮโซ, เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู, รองเท้าแฟชั่น, หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย และที่พลาดไม่ได้คือโซนศูนย์รวมสินค้าฮอกไกโด ที่รวบรวมสินค้าจากฮอกไกโดล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก เหล้าญี่ปุ่น โชจู ไวน์ ผักผลไม้ ข้าว ขนม ศิลปหัตถกรรมต่างๆอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร่
19.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้าโดยสายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS เที่ยวบินที่ NH1750
21.10 น. เดินทางถึง สนามบิน คันไซเมืองโอซาก้า
วันที่หก สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
00.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
04.20 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 57,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 55,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 53,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 51,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาท่านละ 6,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์/ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการยกเลิก
- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท
- ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
- ถ้าหากยกเลิก 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำท่านละ 5,000 บาท
- ถ้าหากยกเลิกก่อนออกเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่านซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ( ขอสงวนสิทธิ์ตามแต่ละสายการบินนั้นๆ )
หมายเหตุ
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน **
** ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิด เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง **
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง
** เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่)
ชื่อ-นามสกุล .........................................................................................................................................
สถานะภาพ ( )โสด ( ) แต่งงาน ( ) ม่าย ( ) หย่า
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ..........................................................................................................................................................
ชื่อที่ทำงาน/ โรงเรียน .......................................................................... ตำแหน่ง / ชั้น ............................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน ............................................. ที่ทำงาน/โรงเรียน ........................................... มือถือ ...................................
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน ... สำคัญมาก)
รายชื่อผู้ที่ร่วมเดินทางด้วย :
1. ........................................................................................................ ความสัมพันธ์ ...................................................
2. ........................................................................................................ ความสัมพันธ์ ...................................................
3. ........................................................................................................ ความสัมพันธ์ ...................................................
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (กรณียื่นกรุ๊ป)
( ) หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า(หากมีเล่มเก่า กรุณานำมาด้วยทุกเล่ม)
( ) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง , พื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์หรือรูปตัดต่อ)
( ) สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / ( ) ใบหย่า (ถ้ามี)
( ) ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
( ) สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตน
( ) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ ทุกหน้า (ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปรับยอดบัญชีเดือนล่าสุด ไม่ใช่ย้อนหลัง 6 เดือน)
( ) ลูกจ้าง ... หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุวันที่เริ่มทำงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
( ) เจ้าของกิจการ ... หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือจนถึงวันที่เดินทาง
( ) นักเรียน / นักศึกษา ... หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ... ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุน้อยกว่า 16 ปี
สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนได้
เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ
กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กที่เดินทางโดยลำพัง
( ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากพ่อ / แม่ / ผู้ปกครอง พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทาง (ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 16 ปี)
กรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้โดย
( ) ญาติ .... หนังสือออกค่าใช้จ่าย/ ทะเบียนที่สามารถระบุได้ว่าเป็นญาติกันจริง พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) บุคคลอื่น .... หนังสือออกค่าใช้จ่ายพร้อมระบุความสัมพันธ์ พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) บริษัท .... จดหมายนำและจุดประสงค์การออกค่าใช้จ่าย / หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน / บัญชีเงินฝากบริษัท
กรณีเป็นแม่บ้าน (สามีไม่ได้เดินทางด้วย)
( ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากสามี พร้อมเอกสารของสามี เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสือรับรองความเป็นภรรยา (ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน) / ใบเกิดบุตร (ถ้ามี)
กรณีที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์
( ) ทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น


***ยื่นวีซ่าโชว์ตัวจะต้องนำเอกสารตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ชุด ***
***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเขียนเครื่องหมาย  หน้าช่องเอกสารที่ท่านได้เตรียม***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 57,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.9.137.172ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]