ทัวร์ ญี่ปุ่น :Shock Promotion Sakura 7 Days 4 Nts โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เดินทาง 28 มี.ค. - 3 เม.ย 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ ญี่ปุ่น :Shock Promotion Sakura 7 Days 4 Nts โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เดินทาง 28 มี.ค. - 3 เม.ย 2556
HMT-V001-SHOCKPROSAKURA7D-TG

SHOCK PROMOTION SAKURA 7D 4N BY TG
บริษัท แฮปปี้ เทลล์ ทราเวล จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นาโงย่า ชิสึโอกะ โตเกียว

เกียวโต นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮย์อัน ซึ่งเต็มไปด้วยดอกซากุระที่กำลังผลิบาน ทั้งสีขาวและขมพูเต็มสวนรายล้อมไปด้วยบรรยากาศที่งดงาม และชม อาราชิยาม่า สถานที่โรแมนติกที่แม้แต่ชาวญี่ปุ่นยังมักจะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเพื่อชื่นชมกับความสวยงามตามธรรมชาติ
ฮาโกเน่ ผ่านชม ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาปที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น นั่งรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน
โกเท็มบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ ณ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท
ชิสึโอกะ ขึ้นชมความงามของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ อย่างน่าอัศจรรย์ของ ภูเขาไฟฟูจิ และผ่อนคลายอิริยาบถ กับการแช่น้ำแร่จากธรรมชาติ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ พร้อมชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ โอชิโนะฮัคไค
โตเกียว เข้าชมสวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยง ใจกลางกรุงโตเกียว ณ ย่านชินจุกุ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ที่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่น และตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์ ชมการแสดงจากมิกกี้เม้าท์พร้อมพองเพื่อน อันสุดแสนประทับใจ ชมความงามจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในสไตล์ญี่ปุ่น ณ วัดอะซะกุซะ
โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง รายการทีวีแชมเปี้ยน

กำหนดการเดินทางปี 2556 มีนาคม 28 มี.ค. - 03 เม.ย.

วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์หมายเลข D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.15 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ชมซากุระ ณ ศาลเจ้าเฮย์อัน - อาราชิยาม่า -นาโงย่า
06.25 น. เดินทางถึงเมืองโอซาก้า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นำชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปู สักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สาม สายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิด กระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียว นุ่ม เป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตอบรอรี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ,ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ข้อมูลจากรายการเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโตซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝาก ของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จาก HAND MADE ซึ่งมีหลากสี หลายสไตล์ ทั้งร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและกระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมนำมาห่อของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ปราณีต บรรจง เป็นพิเศษ, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮย์อัน ซึ่งสร้างในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองเกียวโตครบ 1,100 ปี ในปี ค.ศ. 1895 ร่วมชมสวนซากุระ ซึ่งเต็มไปด้วยดอกซากุระที่กำลังผลิบาน ทั้งสีขาวและขมพูเต็มสวนรายล้อมไปด้วยบรรยากาศที่งดงาม เหมาะแก่เก็บภาพประทับใจและถ่ายภาพคู่กับดอกไม้ประจำชาติญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้เข้าชมการตบแต่งสวนแบบญี่ปุ่นซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า สถานที่โรแมนติกที่แม้แต่ชาวญี่ปุ่นยังมักจะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเพื่อชื่นชมกับความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้มาชื่นชมความสวยงามของดอกซากุระที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่แนะนำสำหรับชมซากุระในเมืองเกียวโต นำท่านเดินทางข้ามสะพานโทเคะทสึ มีความยาว200เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ข้างหน้า เบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ำโออิที่ไหลมาจากตาน้ำในภูเขาอาราชิยาม่าที่ยังคงความใสสะอาดมาตั้งแต่อดีต ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่มา ณ ที่แห่งนี้จึงเลือกที่จะใช้บริการเรือพายโดยมีคนคัดท้ายชื่นชมความสวยงามโดยรอบข้างเมื่อข้ามสะพาน นำทุกท่านเดินทางชมป่าไผ่ ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้าง เมื่อข้ามสะพานนำทุกท่านเดินทางชมป่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวนและชื่นชมวามสวยงามและใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ ระหว่างทางจะพบความเขียวขจี ระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรที่เชื่อมต่อระหว่างศาลเจ้าโนมิยะหรือฝั่งทิศเหนือของวัดเทนริวจิจนถึงโอโจซังโซหรือหมู่บ้านเชิงเขาติดแม่น้ำ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็กๆ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ไผ่อื่นๆ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโงย่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาโงย่า คาสเซิล พลาซ่า หรือ ระดับเทียบเท่า
*** การออกดอกของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ในกรณีที่ดอกซากุระที่ศาลเจ้าเฮย์อันยังไม่บานหรือร่วงไปแล้ว ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการพาไปที่ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริแทน ****

วันที่สาม นาโงย่า – ทะเลสาบฮามาน่ะ – ไร่สตรอเบอรี่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชม ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาปที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชมวิธีการเก็บผลสตรอเบอร์รี่และเพลิดเพลินกับการชิมผลสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่ได้ไม่อั้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ – อิสึ – ฮาโกเน่ นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี จากนั้นนำท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ
เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนะโบคาเอ็ง หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ***ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด***
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค ชมบ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ และร้านร้อยเยน ฯลฯ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันซายน์ ซิติ้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่า , ฮาราจุกุ โดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ ดีสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ชำระเพิ่มท่านละ 2,600.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า600ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันชาย ซิตี้ปรินซ์ หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่หก โตเกียว – ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ – วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) – โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ ให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ สบาย ๆ ภายใต้ร่มเงาของดอกซากุระที่ผลิบาน รอการมาเยือนของท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัมซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย เช่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านผ่านชมและบันทึกภาพ โตเกียวสกายทรี หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร แต่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล ซึ่งแต่เดิมใช้โตเกียวทาวเวอร์ที่สูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันมีความสูงไม่พอที่จะส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอลให้ครอบคลุม เพราะที่ญี่ปุ่นมีตึกสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้การส่งสัญญาณไม่สะดวกเหมือนเดิม จึงสร้างโตเกียวสกายทรีมารองรับแทน นอกจากประโยชน์ในการใช้ส่งสัญญาณแล้ว โตเกียวสกายทรียังกลายเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโตเกียวด้วย ซึ่งที่หอคอยแห่งใหม่นี้มีจุดชุมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง 350 เมตรและ 450 เมตร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวโครงสร้างของหอคอยก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยผังการก่อสร้างในชั้นล่างสุดจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม จากนั้นได้มีการปรับผังให้เป็นรูปทรงมนขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับความสูง จากทรงสามเหลี่ยมเป็นทรงกลมที่ระดับความสูง 320 เมตร นับได้ว่าเป็นรูปทรงอาคารที่แปลกใหม่และโดดเด่นไม่เหมือนใครแห่งหนึ่งของโลก และเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่ามีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การออกแบบของโตเกียวสกายทรีได้ใช้ระบบต้านทานแผ่นดินไหวแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยหอถูกสร้างขึ้นด้วยโครงกระดูกเหล็กที่มีกรอบเหล็กขึงตัวอาคารไว้ และในแต่ละชั้นจะมีเสากลางที่แกน ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้โครงสร้างในแต่ละชั้นมีความเป็นอิสระในการต้านแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในโตเกียวสกายทรี เช่น ระบบการควบคุมการสั่นสะเทือน เป็นต้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองที่มีบทบาทมากในช่วงการเปิดประเทศค้าขายกับชาวตะวันตกของ
ญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1859 จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ จึงกลายเป็นเมืองท่าพาณิชย์ที่สำคัญมากเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น
นำท่านลิ้มรส “ราเม็ง” สูตรดั้งเดิม ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง แหล่งรวมราเม็งที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พร้อมสัมผัสต้นตำรับการปรุงราเม็งในยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินตั๋ว
***การออกดอกของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ในกรณีที่ดอกซากุระที่สวนอุเอโนะยังไม่บานหรือร่วงไปแล้ว ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการพาไปที่พระราชวังอิมพีเรียล สะพานนิจูบาชิแทน ****

วันที่เจ็ด ฮาเนดะ -กรุงเทพฯ
00.20 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
04.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

กำหนดการเดินทางปี 2556 มีนาคม 28 มี.ค. - 03 เม.ย.
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 56,900 32,900
เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 51,300 29,800
เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 42,800 24,900
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900 8,900

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือทำการจองโรงแรมใด ๆ เอง นอกเหนือรายการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
7. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 9มกราคม2556 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้อาจมีการรวมทัวร์กับบริษัทคู่ค้า เพื่อเดินทางร่วมกัน ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้า จะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกันรวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้น ๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000.- บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000.- บาท หรือ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ : 1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

เอกสารใช้ยื่นประกอบการทำวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
(กรุณาถอดปกพาสปอต์ ก่อนส่งเอกสาร)
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีปกสูญหาย

--ทางบริษัท จะยื่นวีซ่ากรุ๊ป เฉพาะผู้เดินทางที่ใช้ตั๋วกับทางบริษัทและเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป เท่านั้น--
--หากผู้เดินทาง ต้องการใช้เล่มเดินทางด่วน (ไม่สามารถให้เล่มอยู่ในช่วง 15 วันก่อนเดินทางได้) จะต้องยื่นเดี่ยวโชวตัว--
หากจำเป็นต้องยื่นเดี่ยว โชว์ตัว ผู้เดินทางจะต้องนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดติดมาด้วย

( ส่งเอกสารล่วงอย่างต่ำ 20 วันก่อนเดินทาง พร้อมตรวจเอกสารดังต่อไปนี้)

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป
[ ] 1. หนังสือเดินทาง(ตัวจริง)
อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง
สภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด
มีหน้าว่างสำหรับหน้าวีซ่า และ แสตมป์เข้าออก ประมาณ 2 หน้าเป็นอย่างต่ำ
หากมีเล่มเก่าที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ กรุณาส่งมาเพื่อโชว์ประวัติการเดินทาง
[ ] 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว(ตัวจริง)
ขนาด 2x2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ถ่ายเน้นที่ใบหน้า (ใบหน้าใหญ่ประมาณ 1 นิ้ว)
ถ่ายหน้าตรง ตัวตรง ห้ามสวมแว่นตา หรือหมวก และที่คาดผม ห้ามยิ้มเห็นฟัน ห้ามใช้ชุดครุย
กรุณา อย่าเขียนชื่อด้านหลัง(อาจจะทำให้รูปเปรอะหมึก และใช้ไม่ได้)
กรุณาอย่าเย็บรูป บริเวณ ศีษระ หรือส่วนบน (ซึ่งทำให้เป็นรอย และทำให้ท่านต้องเปลี่ยนรูป)
[ ] 3. หนังสือรับรองการทำงาน(ตัวจริง)
แต่งเป็นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่เริ่มทำงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ของบริษัท
หากเป็นเจ้าของบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท คัดไม่เกินกว่า 3 เดือน
หากเป็นเจ้าของร้านค้า (ชื่อเจ้าของในใบจดทะเบียนพาณิชเป็นผู้ที่เดินทางเท่านั้น) ใช้สำเนาทะเบียนพาณิช
หากเป็นข้าการบำเหน็จบำนาญ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
หากเป็นแม่บ้าน ใช้หนังสือรับรองการทำงานของสามี (ตัวจริง)
หากเป็นบุคคล ว่างงาน ฟรีแลนด์ รับจ้างทั่วไป เล่นหุ้น กินมรดก ขายของ ต่างๆ
- ต้องแต่งจ.ม.รับรองตัวเอง แจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริง
[ ] 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ (เท่านั้น)
ปรับยอดเงินเป็นวัน เดือน ปี ปัจจุบัน
สำเนาหน้าชื่อบัญชี และหน้ารายการ ย้อนหลัง 6 เดือน
หากเล่มเดียวกันย้อนหลังไม่ถึง 6 เดือน จะต้องสำเนาเล่มเก่า ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชี ถึงหน้าสุดท้าย
หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร/บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
[ ] 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
[ ] 6. สำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ
- บัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) - มรณะบัตร (ถ้ามี)
- เปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับ เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปกับพ่อหรือแม่
[ ] 1. หนังสือเดินทาง(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 3. หนังสือรับรองการเรียน(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
- สามารถใช้ สำเนา บัตรนักเรียน หรือ สำเนาสมุดพก (ในกรณีที่อยู่ในช่วงปิดเทอม)
[ ] 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 5. สำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ
- บัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) - มรณะบัตร (ถ้ามี)
- เปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับ เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา ไม่ได้เดินทางไปกับพ่อแม่
[ ] 1. เอกสารของ พ่อหรือแม่ ทั้งหมด เหมือนเอกสารของบุคคลทั่วไปเดินทางไปด้วย
(หลักฐานการทำงาน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน/สมุดบัญชีเงินฝาก/ทะเบียนสมรส และเอกสารที่เกี่ยวข้อง/หนังสือออกค่าใช้จ่ายเป็นต้น
- แต่ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตและรูปถ่ายของพ่อและแม่ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
- แต่งหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูก (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์โทรมือถือของคุณพ่อ และ คุณแม่
- หากเดินทางไปกับญาติกรุณาใช้เอกสารพ่อหรือแม่ที่สามารถโยงความสัมพันธ์ได้เพื่ออ้างอิง
[ ] 2. หนังสือเดินทาง(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 4. หนังสือรับรองการเรียน(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
- สามารถใช้ สำเนา บัตรนักเรียน หรือ สำเนาสมุดพก (ในกรณีที่อยู่ในช่วงปิดเทอม)
[ ] 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 6. สำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ
- บัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) - มรณะบัตร (ถ้ามี)
- เปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

REMARK
- บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
- ในกรณีใช้ตั๋วกรุ๊ปและยื่นวีซ่าพร้อมกับคณะทัวร์ ทางลูกค้าจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นต่อไปโดยเด็ดขาด แม้ว่ากำหนดวันในวีซ่าที่ได้รับจะแจ้งช่วงเวลาไว้ 90 วัน ซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางสถานฑูตในกรณียื่นวีซ่าเดินทางของกรุ๊ปทัวร์
- ในกรณีที่ลูกค้ามีตั๋วโดยสารอยู่แล้วและเดินทางไปและกลับ ทั้งพร้อมและไม่พร้อมคณะทัวร์ หรือในกรณีใช้ตั๋วกรุ๊ปแต่เดินทางกลับหลัง
คณะทัวร์ (อยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 3 วัน) ลูกค้าจะต้องมายื่นวีซ่าเดี่ยวโชว์ตัวพร้อมเอกสารตัวจริงกับทางสถานฑูตเอง
- หากผู้เดินทาง ต้องการใช้เล่มเดินทางด่วน (ไม่สามารถให้เล่มได้ในช่วง 15 วันก่อนเดินทาง) ลูกค้าจะต้องมายื่นเดี่ยวโชวตัวพร้อมเอกสารตัวจริงกับทางสถานฑูต

รายละเอียดเอกสารดังกล่าว หลังจากที่ทางแผนกวีซ่าได้ตรวจเช็คแล้ว
อาจมีการขอเพิ่มเติมภายหลังเพื่อผลประโยขน์สูงสุดของท่าน ประกอบการพิจารณาผลวีซ่า

***************************************************************************************
www.happymailtravel.com


 


ราคา: 56,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Sales & Reservationอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-9549800,02-9549577 - 79/ F.02-5891705IP Address: 124.121.175.212ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]