โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะเหลายา,ตราด,แหลมงอบ,เกาะหวาย,หมู่เกาะกระ,ดำน้ำชมปะการัง,ท่าเทียบเรือกรมหลวง

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะเหลายา,ตราด,แหลมงอบ,เกาะหวาย,หมู่เกาะกระ,ดำน้ำชมปะการัง,ท่าเทียบเรือกรมหลวง
โปรแกรมทัวร์เกาะเหลายา (2 วัน 1 คืน)

วันแรก (ท่าเรือกรมหลวงชุมพร แหลมงอบ จ.ตราด - เกาะเหลายา)
09.00 น.ออกเดินทางจาก ท่าเรือกรมหลวงชุมพร อ.แหลมงอบ จ.ตราด นำท่านเดินทางสู่ เกาะเหลายารีสอร์ท ซึ่งเป็นเพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออก
10.30 น.ถึง เกาะเหลายารีสอร์ท นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (1) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท เกาะเหลายา
13.30 น.นำท่านลงเรือเพื่อชมทัศนียภาพของเกาะต่าง ๆ และความงามใต้ท้องทะเล ณ เกาะหวาย หรือ หมู่เกาะกระ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและจำนวนลูกค้า)
16.30 น.ถึงเกาะเหลายา รับประทานอาหารว่าง มีกิจกรรมกีฬาชายหาด
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ (2) ที่เทอเรซริมหาดของรีสอร์ท พร้อมฟังเสียงคลื่นกระทบชายฝั่ง และดนตรีคาราโอเกะ
21.00 น.รับประทานอาหารว่างเสร็จเรียบร้อย รวมกิจกรรมแฝงกายเป็นชาวเล ตกปลาหมึก ที่สะพานท่าเทียบเรือ

วันที่สอง (เกาะเหลายา - ท่าเรือกรมหลวงชุมพร แหลมงอบ จ.ตราด)
07.00 น.บริการอาหารเช้า (3)ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท เกาะเหลายา หลังอาหารเตรียมตัวเก็บสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับ
08.30 น.พร้อมกันที่เรือของ เกาะเหลายา รีสอร์ท
09.00 น.ออกเดินทางจาก เกาะเหลายา นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง ท่าเรือกรมหลวงชุมพร แหลมงอบ
11.00 น.ถึง ท่าเรือกรมหลวงชุมพร แหลมงอบ

อัตราค่าบริการ: ดังนี้
ห้องพัก 2-4 ท่าน 3,000 บาท
ห้องพักรวม 10-18 ท่าน 2,500 บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าเรือใหญ่ไป-กลับ (แหลมงอบ - เกาะเหลายา - แหลมงอบ)
2.ค่าห้องพัก ณ เกาะเหลายา รีสอร์ท 1 คืน (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น ตู้เย็น)
3.ค่าอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ + อาหารว่าง 1 มื้อ
4.ค่าเรือพาไปดำน้ำตื้น พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ (ชูชีพ+สน็อคเกิ้ล)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์เกาะเหลายา (3 วัน 2 คืน)

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง (แหลมงอบ - เกาะเหลายา - เดินทางเอง)
09.00 ออกเดินทางจากจุดนัดหมายท่าเรือกรมหลวง อ.แหลมงอบ จ.ตราด พร้อมเก็บสัมภาระลงเรือ นำท่านเดินทางสู่เกาะเหลายา รีสอร์ท เป็นเกาะ ที่สวยงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาวละเอียด ซึ่งเป็นเพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออก
10.30 ถึงเกาะเหลายา รีสอร์ท นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำดูปะการัง หน้าเกาะหลายา เชิญเข้าร่วมกิจกรรม
13.30 กีฬาชายหาดนานาประเภท โดยทีมงานของรีสอร์ท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ชักคะเย่อ วิ่งเปรี้ยว
16.30 รับประทานอาหารว่าง
17.00 แยกย้ายกันเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีคาราโอเกะ
20.00 ขอเชิญร่วมร้องเพลงดนตรีคาราโอเกะ
21.00 รับประทานอาหารว่าง
24.00 เข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง เกาะเหลายา - เกาะหวาย หรือ หมู่เกาะกระ
07.00 บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และชมทัศนียภาพอันสวยงามบนเกาะเหลายา
09.00 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชายหาดนานาประเภท โดยทีมงานของรีสอร์ท เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ชักคะเย่อ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.30 นำท่านลงเรือ เดินทางมุ่งสู่เกาะหวาย หรือหมู่เกาะกระ เพื่อดำน้ำชมปะการัง ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลตะวันออก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
16.30 ถึงเกาะเหลายารับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีคาราโอเกะ
20.00 เชิญร่วมกิจกรรมร้องเพลงดนตรีคาราโอเกะ
21.00 รับประทานอาหารว่าง
24.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม รีสอร์ท-กลับสู่แหลมงอบ
07.00 บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท เตรียมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
08.00 เตรียมพร้อมที่ท่าเรือ อำลาเกาะเหลายา
09.00 ออกเดินทางจากเกาะเหลายา มุ่งสู่ท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ
11.00 ถึงท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ เก็บสัมภาระจากเรือ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ดังนี้
ห้องพัก 2-4 ท่าน 5,500 บาท
ห้องพักรวม 10-18 ท่าน 4,800 บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

ราคานี้รวม
-ค่าที่พัก 2 คืน
-ค่าอาหารทุกมื้อ
-ค่าเรือไป-กลับ (แหลมงอบ-เกาะเหลายา)
-ค่าเรือไปดำน้ำชมปะการัง (ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %,-
-ท่านที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมีที่รับฝากรถตรงข้ามกับท่าเรือคิดค่าบริการ 100 บาท/คืน/คัน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
-เครื่องปรับอากาศ (เครื่องทำน้ำอุ่น)
-ตู้เย็น (ทีวี UBC)
-ห้องคาราโอเกะ(ฟรี)
-โต๊ะสนุกเกอร์

เวลาเดินทาง
ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือกรมหลวง แหลมงอบ เวลา 9.00 น. (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.)
กลับออกเดินทางจากท่าเรือ เกาะเหลายา เวลา 8.30 น.

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 081-1049208, 081-4206260, 080-0447376

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
   


ราคา: 0 บาทต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: กรณ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-1049208IP Address: 182.53.53.201

คำค้น:  เกาะเหลายา | เกาะเหลายา ตราด | เกาะหวาย ตราด |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]