ทัวร์ ญี่ปุ่น : Big Sale Tokyo Ski 5 Days 2 Nts โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ (TG) เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ ญี่ปุ่น : Big Sale Tokyo Ski 5 Days 2 Nts โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ (TG) เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
HMT-V001-TOKYOBIGSALESKI5D-TG

TOKYO BIG SALES SKI 5D 2N

บริษัท แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล จำกัด นำท่านเดินทางประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย ชมความงดงามและสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลก เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ ฮาราจุกุ และ นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดอาซากุซะ

โตเกียว ชมสะพานนิจูบาชิ ณ พระรารวังอิมพีเรียล ช็อปปิ้งสุดเหวี่ยง ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ ชมความงามจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในสไตล์ญี่ปุ่น ณ วัดอาซากุซะ เลือกซื้อทัวร์ที่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์ ชมการแสดงจากมิกกี้เม้าส์พร้อมพองเพื่อนอันสุดแสนประทับใจ
ยามานะชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น “ ภูเขาไฟฟูจิ ” และ สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง รายการทีวีแชมเปี้ยน

กำหนดการเดินทางปี 2556 มกราคม 08-12 / 17-21 / 28 ม.ค. - 01 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 09-13 / 13-17 /23-27

วันแรก กรุงเทพฯ- นาริตะ
21.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
23.50 น. เหิรฟ้าสู่ ”ประเทศญี่ปุ่น” โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG - 640

วันที่สอง นาริตะ-พระราชวังอิมพีเรียล-สะพานนิจูบาชิ- วัดอาซากุซะ-ฮาราจุกุ-ชินจุกุ
07.30 น. เดินทาง ถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ผ่านชม พระราชวังอิมพิเรียล ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ ในปัจจุบันแล้วชมสะพานนิจูบาซิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพราะรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีลักษณะคล้ายแว่นตาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัมซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินช้อปปิ้งยังย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซันโด” ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป สองข้างทางปลูกต้นเซลโกเวียเป็นทิวแถว สำหรับท่านที่ชื่นชอบ “EVISU” กางเกงยีนส์แบรนด์ดังของญี่ปุ่นด้วยโลโกนกนางนวล กำลังกลายเป็นแบรนด์ฮิตในหมู่วัยรุ่นทั่ว จากนั้น ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า เครื่องสำอางค์ ฯลฯ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ชันไชน์ซิตี้ ปริ้นส์ หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่า , ฮาราจุกุ โดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ ดีสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ชำระเพิ่มท่านละ 2,600.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทางประมาณ 1000 เยน) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ชันไชน์ซิตี้ ปริ้นส์ หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ โตเกียว–ภูเขาไฟฟูจิ –ลานสกี ฟูจิเท็น– โยโกฮาม่า- พิพิธภัณฑ์ราเม็ง -สนามบิน ฮาเนดะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกี ฟูจิเท็น สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ามกลางหิมะ (ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า เมืองที่มีบทบาทมากในช่วงการเปิดประเทศค้าขายกับชาวตะวันตกของญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1859 จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ จึงกลายเป็นเมืองท่าพาณิชย์ที่สำคัญมากเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านลิ้มรส “ราเม็ง” สูตรดั้งเดิม ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง แหล่งรวมราเม็งที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พร้อมสัมผัสต้นตำรับการปรุงราเม็งในยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน
ค่ำ อิสระอาหารค่ำในพิพิธภัณฑ์ราเม็ง
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินตั๋ว

วันที่ห้า ฮาเนดะ -กรุงเทพฯ
00.20 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG - 661
05.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

กำหนดการเดินทางปี 2556 มกราคม วันที่ 08 - 12 / 17 - 21 / 28 ม.ค. - 01 ก.พ.
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วแต่ไม่รวมภาษีน้ำมัน ราคาไม่รวมตั๋วไม่รวมภาษีน้ำมัน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 27,300 17,900
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,900 5,900

กำหนดการเดินทางปี 2556 กุมภาพันธ์ วันที่ 09 - 13
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วแต่ไม่รวมภาษีน้ำมัน ราคาไม่รวมตั๋วไม่รวมภาษีน้ำมัน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 29,900.- 18,500.-
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,900.- 5,900.-

กำหนดการเดินทางปี 2556 กุมภาพันธ์ วันที่ 13 - 17 / 23 - 27
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วแต่ไม่รวมภาษีน้ำมัน ราคาไม่รวมตั๋วไม่รวมภาษีน้ำมัน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 29,500.- 18,300.-
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,900.- 5,900.-

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

หมายเหตุ
1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2.ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
3.ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมัน ประมาณท่านละ 7,600 บาท อัตราที่แน่นอนขึ้นอยู่กับวันออกตั๋ว ซึ่งท่านต้องชำระเพิ่มจากค่าทัวร์

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือทำการจองโรงแรมใด ๆ เอง นอกเหนือรายการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
4.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5.ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมัน ประมาณท่านละ 7,600 บาท อัตราที่แน่นอนขึ้นอยู่กับวันออกตั๋ว

ทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้อาจมีการรวมทัวร์กับบริษัทคู่ค้า เพื่อเดินทางร่วมกัน ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้า จะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกันรวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้น ๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน

การยกเลิก :กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000.- บาท หรือ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ : 1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

เอกสารใช้ยื่นประกอบการทำวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
(กรุณาถอดปกพาสปอต์ ก่อนส่งเอกสาร) ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีปกสูญหาย
( ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างต่ำ 20 วันก่อนเดินทาง พร้อมตรวจเอกสารดังต่อไปนี้)

ชื่อผู้เดินทาง...........................................................................................จองกับบริษัททัวร์.......................................................................
โปรแกรม และวันเดินทาง..........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ที่เดินทางเท่านั้น...............................................(เพื่อใช้กรอกวีซ่า)

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป
[ ] 1. หนังสือเดินทาง(ตัวจริง)
อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง
สภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด
มีหน้าว่างสำหรับหน้าวีซ่า และ แสตมป์เข้าออก ประมาณ 2 หน้าเป็นอย่างต่ำ
หากมีเล่มเก่าที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ กรุณาส่งมาเพื่อโชว์ประวัติการเดินทาง
[ ] 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว(ตัวจริง)
ขนาด 2x2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ถ่ายเน้นที่ใบหน้า (ใบหน้าใหญ่ประมาณ 1 นิ้ว)
ถ่ายหน้าตรง ตัวตรง ห้ามสวมแว่นตา หรือหมวก และที่คาดผม ห้ามยิ้มเห็นฟัน ห้ามใช้ชุดครุย
กรุณา อย่าเขียนชื่อด้านหลัง(อาจจะทำให้รูปเปรอะหมึก และใช้ไม่ได้)
กรุณาอย่าเย็บรูป บริเวณ ศีษระ หรือส่วนบน (ซึ่งทำให้เป็นรอย และทำให้ท่านต้องเปลี่ยนรูป)
[ ] 3. หนังสือรับรองการทำงาน(ตัวจริง)
แต่งเป็นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่เริ่มทำงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ของบริษัท
หากเป็นเจ้าของบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท คัดไม่เกินกว่า 3 เดือน
หากเป็นเจ้าของร้านค้า(ชื่อเจ้าของในใบจดทะเบียนพาณิชเป็นผู้ที่เดินทางเท่านั้น)ใช้สำเนาทะเบียนพาณิช
หากเป็นข้าการบำเหน็จบำนาญ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
หากเป็นแม่บ้าน ใช้หนังสือรับรองการทำงานของสามี (ตัวจริง)
หากเป็นบุคคล ว่างงาน ฟรีแลนด์ รับจ้างทั่วไป เล่นหุ้น กินมรดก ขายของ ต่างๆ
-ต้องแต่งจ.ม.รับรองตัวเอง แจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริง
[ ] 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ (เท่านั้น)
ปรับยอดเงินเป็นวัน เดือน ปี ปัจจุบัน
สำเนาหน้าชื่อบัญชี และหน้ารายการ ย้อนหลัง 6 เดือน
หากเล่มเดียวกันย้อนหลังไม่ถึง 6 เดือน จะต้องสำเนาเล่มเก่า ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชี ถึงหน้าสุดท้าย
หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร/บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
[ ] 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
[ ] 6. สำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ
-บัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) - มรณะบัตร (ถ้ามี)
-เปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับ เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปกับพ่อหรือแม่
[ ] 1. หนังสือเดินทาง(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 3. หนังสือรับรองการเรียน(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
- สามารถใช้ สำเนา บัตรนักเรียน หรือ สำเนาสมุดพก (ในกรณีที่อยู่ในช่วงปิดเทอม)
[ ] 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 5. สำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ
-บัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) - มรณะบัตร (ถ้ามี)
-เปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับ เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา ไม่ได้เดินทางไปกับพ่อแม่
[ ] 1. เอกสารของ พ่อหรือแม่ ทั้งหมด เหมือนเอกสารของบุคคลทั่วไปเดินทางไปด้วย
(หลักฐานการทำงาน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน/สมุดบัญชีเงินฝาก/ทะเบียนสมรส และเอกสารที่เกี่ยวข้อง/หนังสือออกค่าใช้จ่ายเป็นต้น
-แต่ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตและรูปถ่ายของพ่อและแม่ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
-แต่งหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูก (ภาษาอังกฤษ)
-เบอร์โทรมือถือของคุณพ่อ และ คุณแม่
-หากเดินทางไปกับญาติกรุณาใช้เอกสารพ่อหรือแม่ที่สามารถโยงความสัมพันธ์ได้เพื่ออ้างอิง
[ ] 2. หนังสือเดินทาง(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว(ตัวจริง) (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 4. หนังสือรับรองการเรียน(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
- สามารถใช้ สำเนา บัตรนักเรียน หรือ สำเนาสมุดพก (ในกรณีที่อยู่ในช่วงปิดเทอม)
[ ] 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (เหมือนบุคคลทั่วไปข้างต้น)
[ ] 6. สำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ
-บัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) - มรณะบัตร (ถ้ามี)
-เปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

REMARK
- บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
- ในกรณีใช้ตั๋วกรุ๊ปและยื่นวีซ่าพร้อมกับคณะทัวร์ ทางลูกค้าจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นต่อไปโดยเด็ดขาด แม้ว่ากำหนดวันในวีซ่าที่ได้รับจะแจ้งช่วงเวลาไว้ 90 วัน ซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางสถานฑูตในกรณียื่นวีซ่าเดินทางของกรุ๊ปทัวร์
- ในกรณีที่ลูกค้ามีตั๋วโดยสารอยู่แล้วและเดินทางไปและกลับ ทั้งพร้อมและไม่พร้อมคณะทัวร์ หรือในกรณีใช้ตั๋วกรุ๊ปแต่เดินทางกลับหลังคณะทัวร์ (อยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 3 วัน) ลูกค้าจะต้องมายื่นวีซ่าเดี่ยวโชว์ตัวพร้อมเอกสารตัวจริงกับทางสถานฑูตเอง
- หากผู้เดินทาง ต้องการใช้เล่มเดินทางด่วน (ไม่สามารถให้เล่มได้ในช่วง 15 วันก่อนเดินทาง) ลูกค้าจะต้องมายื่นเดี่ยวโชวตัวพร้อมเอกสารตัวจริงกับทางสถานฑูต

รายละเอียดเอกสารดังกล่าว หลังจากที่ทางแผนกวีซ่าได้ตรวจเช็คแล้ว
อาจมีการขอเพิ่มเติมภายหลังเพื่อผลประโยขน์สูงสุดของท่าน ประกอบการพิจารณาผลวีซ่า

****************************************************************************************
www.happymailtravel.com


 


ราคา: 27,300ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Sales & Reservationอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-9549800,02-9549577 - 79/ F.02-5891705IP Address: 124.121.175.212ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]