MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์สามพันโบก ทัวร์โขงเจียม กับ โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อันซีน อุบลราชธานี น้ำตกลงรู บุรีรัมย์ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ราคาถูก 5,799 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์สามพันโบก ทัวร์โขงเจียม กับ โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อันซีน อุบลราชธานี น้ำตกลงรู บุรีรัมย์ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ราคาถูก 5,799 บาท
เที่ยวสุขใจไปอุบลราชธานี บุรีรัมย์บัวแห่งอีสานใต้ สู่แดนลุ่มน้ำโขงมหัศจรรย์ สามพันโบก
เลาะเที่ยวจากเมืองปราสาทบุรีรัมย์ เข้าอุบลฯ ยลความงามแดนโขงเจียม พบแสงแรกก่อนใครในสยาม

MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืน ณ “ อุบลราชธานี เมืองงามดอกบัวแห่งอีสานใต้ ” ชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ เที่ยวทั่วไฮไลท์เมืองอุบลฯ สู่ อ.เดชอุดม ชมแหล่งผลิตเทียนหอมเดชอุดม รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ณ โขงเจียม สัมผัสจริงด้วยตัวเองกับความงามแปลกตาของ แม่น้ำสองสี โขงสีปูน มูลสีคราม ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมประติมากรรมธรรมชาติ พิสูจน์ภาพเขียน สีโบราณ อันซีนน้ำตกลงรู สู่ ต.สองคอน ล่องเรือชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังมาแรง ณ สามพันโบก เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น " ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแล เอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทา ง กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ - ปราสาทหินพนมรุ้ง - อุบลราชธานี - เทียนหอมเดชอุดม - อ.โขงเจียม
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.บุรีรัมย์ ระหว่างทางบริการอาหารเช้า (1) และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
11.00 น. ถึง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารสวัสดิการฯ ชิมอาหารพื้นเมือง
12.00 น. หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยว ชมปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยและใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง เทวสถานลัทธิ ไศวนิกาย พนมรุ้ง หรือ วนํรุง ภาษาเขมรแปลว่า ภูเขาใหญ่ เปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระศิวะ นำท่านชมอลังการงานศิลป์สถาปัตยกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความเชื่อของศาสนาพรามณ์ที่แม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปีก็ยังคงความสวยงามสมบูรณ์อยู่อาทิ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ องค์ปราสาทต่างๆ สะพานนาคราช ที่ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู ถือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ดินแดนแห่งมนุษย์และสรวงสวรรค์ อิสระเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จ.อุบลราชธานี
14.00 น. เดินทางถึง จังหวัดอุบลราชธานี นำท่านสู่ อ.เดชอุดม ชมสถานที่ผลิตเทียนหอมเดชอุดม พร้อมการสาธิตขั้นตอนการผลิต จากกลุ่ม ผู้ผลิตภัณฑ์ อิสระเชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่มากด้วยคุณค่าเหมาะแก่การนำฝากคนที่ท่านรัก สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ
17.00 น. เดินทางถึง อ.โขงเจียม นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ อารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
18.00 น. จากนั้นบริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารส่งท่านเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - ภาพเขียนสีโบราณ - เสาหินเฉลียง - น้ำตกลงรู –
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - อ.โพธิ์ไทร

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ณ โขงเจียม ด้วยเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นพื้นที่พยากรณ์พระอาทิตย์ขึ้นและตก ก่อนใครในประเทศไทย เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าและทิวทัศน์สองฝั่งโขงไทย-ลาว ชมความงามแปลกตาซึ่งเป็นจุดบรรจบ ของ แม่น้ำสองสี อิสระเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจยามรุ่งอรุณตามอัธยาศัย
08.00 น. จากนั้นบริการท่านด้วยอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
09.00 น. เดินทางท่องเที่ยวต่อสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่มาของชื่อ ผาแต้ม เมื่อมองดูจากแม่น้ำโขงด้านล่างจะเห็นเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนของสีก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฏเรียงรายอยู่ตามผนังหน้าผาเป็นจำนวนมาก อายุราว 3,000 - 4,000 ปี ( ภาพเขียนสีศิลปะถ้ำโบราณผาแต้ม ) มีภาพเขียนเรียงต่อกันเป็นแนวยาวทั้งที่เป็นภาพขนาดเล็กและภาพขนาดใหญ่ประมาณ 180 เมตร คิดเป็นพื้นที่เกือบ 900 ตารางเมตร โดยมีภาพเขียนสีโบราณมากที่สุดเท่าที่เคยพบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภาพที่พบแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ภาพคน ภาพสัตว์ ภาพเครื่องมือดักสัตว์ ภาพฝ่ามือ และภาพลวดลายเรขาคณิตนอกจากนี้ยังมีการค้นพบกลุ่มภาพเขียนสีโบราณ บริเวณผาเจ็ก ผาเมย โหง่นแต้ม บริเวณผาชนะได ซึ่งเป็นกลุ่มภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ยุคเดียวกันอีกด้วย ซึ่งภาพเขียนสีโบราณเหล่านี้ เป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยว Unseen in Thailand ด้วย
10.00 น. จากนั้นนำท่านไปชม เสาหินเฉลียง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำสายลมและแสงแดดต่อเนื่องเป็นเวลา หลายร้อยล้านปี มีลักษณะเป็นแท่งหินตั้งขึ้น มีส่วนบนเป็น แผ่นหินวางอยู่โดยไม่ติดกันมองดูคล้ายดอกเห็ดนับเป็นประติมากรรม ชิ้นเอกของธรรมชาติ ชาวท้องถิ่นเรียกเสาหินลักษณะนี้ว่า เสาเฉลียง ซึ่งแผลงมาจากคำว่า สะเลียง เป็นภาษาส่วยหมายถึง เสาหินที่มีลักษณะแปลก นั่นเอง อิสระเชิญท่านเก็บภาพประติมากรรมธรมชาติเสาเฉลียงรูปร่างแปลกตาตามอัธยาศัย
11.00 น. จากนั้นนำท่านไปชมอีก 1 แหล่งท่องเที่ยว Unseen in Thailand ณ น้ำตกลงรู น้ำตกแห่งนี้มีลักษณะพิเศษ คือ เมื่อสายน้ำตกจาก ผาลงมาแล้ว จะไหลลับหายไปในซอกหิน ชาวบ้านจึงเรียกว่า น้ำตกลอดรู หรือ บางคนเรียกว่า น้ำตกลงรู
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางท่องเที่ยวต่อ
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย หลวงปู่คำคนิง จุลมณี ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปัจจุบัน หลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้ว แต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชาเชิญทุกท่านกราบนมัสการหลวงปู่ จากนั้นชมบริเวณวัดที่มีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน
14.00 น. จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านอำลา อ.โขงเจียม เดินทางต่อสู่ อ.โพธิ์ไทร
16.00 น. เดินทางถึง หาดสลึง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ บ้านสวนฌัฐชนารีสอร์ท รีสอร์ท เปิดใหม่ ครบครันด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อน เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงตามอัธยาศัย>> ท่านที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรม " ๑ ทริปเที่ยว ๑ กิจกรรมทำดี " <<
17.00 น. บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารส่งท่านเข้าที่พัก หลับฝันดีอีกคืนท่ามกลางบรรยากาศสงบริมลำโขง
วันที่สามของการเดินทาง ท่าเรือหาดสลึง - ดินแดนมหัศจรรย์สามพันโบก - เมืองอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าท่ามกลางอากาศสดชื่น บริการท่านด้วยเครื่องดื่มอุ่นๆ พร้อมอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือหาดสลึง เพื่อลงเรือหางยาว นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง อาทิเช่น ปากบ้อง ส่วนที่แคบสุดของน้ำโขงในประเทศไทยกว้าง 56 เมตร หาดสลึง หาดหินสี หาดหงส์ เนินทรายขนาดใหญ่ริมน้ำโขง สามพันโบก แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของ จ.อุบลราชธานี ชมความมหัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ ลำน้ำโขง ในอำเภอโพธิ์ไทร เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้ง ที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขง จนชาวบ้านเรียกว่า แกรนแคนยอนน้ำโขง ซึ่งปรากฎการณ์ นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม - พฤษภาคม ซึ่งหลังจากนั้นจะมีน้ำหลากมาท่วมโบกเหล่านั้นจมหายไปอยู่ใต้แม่น้ำ คำว่า โบก เป็นคำในภาษาลาว มีความหมายว่า แอ่ง ตรงทางเข้าของแกรนด์แคนยอนนี้ จะมีหินเป็นรูปหัวสุนัข ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันต่างๆนาๆ บ้างก็ว่า…แต่ก่อนมีเจ้าเมืองเป็นผู้เรืองอำนาจ ประทับใจความงามของสามพันโบก จึงได้ส่งเสนามาศึกษาเพิ่มเติม เมื่อมาแล้วพบขุมทรัพย์เป็นทองคำ จึงให้สุนัขเฝ้าทางเข้าจนกว่าเจ้าเมืองจะออกมา เมื่อเจ้าเมืองได้เห็นสมบัติเกิดความ โลภกลัวเสนาจะได้ส่วนแบ่งจึงได้ออกไปทางอื่น สุนัขผู้ภักดีก็เฝ้ารออยู่ตรงนั้นจนตายในที่สุด บางตำนานก็ว่า ลูกพญานาคในลำน้ำโขงเป็นผู้ขุดเพื่อให้เกิดลำน้ำ อีกสายหนึ่งและได้มอบหมายให้สุนัขเป็นผู้เฝ้าทางเข้าระหว่างการขุดกระทั่งสุนัขได้ตายลงกลายเป็นหินรูปสุนัขในที่สุด อิสระเชิญท่านสนุกสนานกับการชมทัศนียภาพอันงดงามพร้อมเก็บภาพรูปทรงโค้งเว้าแตกต่างกันทางธรณีของหินแต่ละแก่ง
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out อำลาดินแดนสามพันโบก
14.00 น. เดินทางกลับสู่ เมืองอุบลราชธานี ให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อ อาทิ หมูยอชั้นดี ฝากคนทางบ้าน ก่อนอำลาเมืองอุบลราชธานี
15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้ตามอัธยาศัย ) หลังอาหารเดินทางต่อ
24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 5,799 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 8 ท่านขึ้นไป )
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 2 คืน ที่ โขงเจียม / ที่ สามพันโบก หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น )
ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเรือนำเที่ยว
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 2 แสนบาท – 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีคณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 5,799ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Churirat Janlueanอีเมล์: 
โทรศัพย์: 506 M.6 Laksong Bangkae BKK 10160IP Address: 58.9.105.23ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]