เมจิกออนทัวร์ ชวนเที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์วันสงกรานต์ รีสอร์ทเวิล์ด เซนโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ Universal Studios Singapore , Resort world เริ่มต้น 16,900 บาท ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก ทัวร์ราคาพิเศษ

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

เมจิกออนทัวร์ ชวนเที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์วันสงกรานต์ รีสอร์ทเวิล์ด เซนโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ Universal Studios Singapore , Resort world เริ่มต้น 16,900 บาท ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก ทัวร์ราคาพิเศษ
เที่ยวสุขใจไปสิงคโปร์ ท่องนครแห่งไข่มุกเอเซีย พักสุดหรูโรงแรม 5 ดาว Resort World 2 คืน

เหิรฟ้าโดยสายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) สู่ ดินแดนเกาะมหาสนุก กับโปรแกรมสุดคุ้ม ราคาสุดพิเศษ !!

MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืน ณ “ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก นครแห่งไข่มุกเอเซีย ” สู่ Sentosa Island ท่องอาณาจักรเครื่องเล่นธีมพาร์คระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาค ณ Universal Studio Singapore ผจญภัยค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่กับสุดยอด โลกแห่งความบันเทิงที่รอคุณมาสัมผัส เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง : ( กรุ๊ปตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป )

TOUR ITINERARY

วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- เมอร์ไลอ้อน –วัดเจ้าแม่กวนอิม- ล่องเรือ
ทะเลสาบแห่งความฝัน - เครนแดนซ์ ( เซนโตซ่า ) (-/-/D)
08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
11.45 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M335
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกีประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่งจากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอส
เพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนำท่านชม Old Parliament House ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่านสัมผัส น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลาง
หมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและร่ำรวยตลอดปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านเที่ยวชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และใกล้กันก็เป็นวัดแขก ซึ่งมีศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร .... เมนูพิเศษ อัพเกรดอาหารขึ้นชื่อ ข้าวมันไก่ (BOONGTONG KEE)
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสิงค์โปร์ ยามค่ำคืน ระหว่างทาท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุด
คลาสสิคพร้อมชมบ้านเรือนและย่านท่องเที่ยวยามราตรีที่สวยงามและสุดคึกคัก
จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก RESORT WORLD ระดับ 5 ดาว ++
(โรงแรมในเกาะ SENTOSA บริเวณ UNIVERSAL STUDIO)
จากนั้นให้ท่านได้ชมโชว์ทะเลสาบแห่งความฝัน Lake of dream ทะเลสาบแห่งนี้ประกอบด้วยการแสดงสายน้ำประกอบเสียงเพลงและห่วงไฟ เป็นครั้งแรกของสิงคโปร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ล้ำสมัยในการสร้างสรรค์รูปภาพหลายมิติ จากนั้นให้ท่านได้ชมการแสดง เครนแดนซ์ Crane Dance เป็นการแสดงมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยแสงไฟ เสียงดนตรี และ พลุไฟ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเครนที่เคลื่อนไหวได้สองตัว

วันที่สอง ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ – น้ำพุเต้นระบำ (B/-/D)
09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสระเวลาให้ท่านได้เลือกสนุกที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ !!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!
( จากโรงแรมใช้เวลาเดินไม่ถึง 5 นาที เนื่องจากที่พักอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งของสวนสนุก )
แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจำลอง จากซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว โซนเดอะลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ตี้, เมลแมน และ กลอเลีย ที่คอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์! คาเมร่าแอคชั่นสร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า อิสระในการเที่ยวชมด้านนอกของยูนิเวอร์แซล เพียงก้าวเข้า
สู่บันไดเลื่อน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตาพบกันกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์ สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชม คาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !! (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม น้ำพุเต้นระบำ สัมผัสกับ แสงสีเสียง ประกอบการเต้นของน้ำพุ ตื่นตา
ด้วยเลเซอร์หลากสีสันอันงดงาม (Song of the sea)
จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก RESORT WORLD HOTEL ระดับ 5 ดาว ++
(โรงแรมในเกาะ SENTOSA บริเวณ UNIVERSAL STUDIO)

วันที่สาม วัดพระเขี้ยวแก้ว – Duty Free – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อ สักการะ วัดพระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย ราชวงศ์ถังศิลปะแบบบุโรพุทโธจากนั้นนำท่านแวะเลือกซื้อน้ำหอมและของที่ระลึกที่ร้านDuty Free จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออร์ชาร์ด สวรรค์แห่งนักช้อปอาทิเช่นห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย หรืออาจเลือกซื้อสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องเสียง ที่ย่าน SIM LIM SQUARE
( อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง )
ได้เวลาอันสมควรคณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเดินทางสู่สนามบิน
16.15 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M336
17.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ โดยสายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่ารถปรับอากาศรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
- โรงแรมที่พัก 2 คืน - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ - ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัทได้ทำไว้
- ค่าสัมภาระสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ( 10 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าห์ / PAX / TIP)
- ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง (เนื่องจากเป็นโปรแกรมราคาโปรโมชั่น)

หมายเหตุ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป *** อัตราค่าบริการนี้สำหรับคณะเดินทางอย่างต่ำ 20 ท่าน ในกรณีที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมัคคุเทศก์ที่สิงคโปร์รอรับท่าน (พูดภาษาไทย) *****

ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
และต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

การสำรองที่นั่ง
• กรุณามัดจำ 10,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน
• พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทาง ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น
หรือ ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินมัดจำ ทั้งหมดในทุกกรณี
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

• Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
• www.magic-ontour.com
• www.facebook.com/magicontour
• www.twitter.com/magicontour


 


ราคา: 16,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Churirat Janlueanอีเมล์: 
โทรศัพย์: 506 M.6 Laksong Bangkae BKK 10160IP Address: 58.9.68.87ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]