กระบี่,ตรัง,พังงา,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,กระบี่,ตรัง,พังงา,ทะลแหวก,เกาะไก่,เกาะทับ,เกาะหม้อ,สู่เกาะปอดะ,เกาะพีพี,อ่าวไทร,เกาะไม้ไผ่ หมู่เกาะห้อง,เกาะห้อง,อ่าวพังงา

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

กระบี่,ตรัง,พังงา,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,กระบี่,ตรัง,พังงา,ทะลแหวก,เกาะไก่,เกาะทับ,เกาะหม้อ,สู่เกาะปอดะ,เกาะพีพี,อ่าวไทร,เกาะไม้ไผ่ หมู่เกาะห้อง,เกาะห้อง,อ่าวพังงา
โปรแกรมทัวร์ จังหวัดกระบี่, ตรัง และ พังงา - ทะลแหวก - เกาะไก่ - เกาะทับ - เกาะหม้อ - สู่เกาะปอดะ - เกาะพีพี - อ่าวไทร - เกาะไม้ไผ่ หมู่เกาะห้อง - เกาะห้อง -อ่าวพังงา (5 วัน 4 คืน)

วันแรก (กรุงเทพๆ - กระบี่)
18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
19.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่จังหวัด กระบี่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
23.00 น. บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1) ที่ จ.เพชรบุรี

วันที่สอง (ทะลแหวก - เกาะไก่ - เกาะทับ - เกาะหม้อ - สู่เกาะปอดะ - เกาะพีพี - อ่าวไทร - เกาะไม้ไผ่)

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว
08.30 น. ออกเดินทางสู่หาดนพรัตน์ธารา ลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ทะลแหวก (Unseen in Thailand) ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะปอดะ นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส พักผ่อน เล่นน้ำกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี ชมทิวทัศน์อันงดงามของ อ่าวมาหยา จากภาพยนตร์ The Beach อ่าวโล๊ซามะ และ อ่าวปิเล๊ะ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิคที่ เกาะพีพี (มื้อที่ 3)
13.00 น. เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ อ่าวไทร และ เกาะไม้ไผ่ แหล่งดำน้ำตื้นที่สวยงาม และน้ำทะเลใสมาก
18.00 น. บริการอาหารกลางเย็นที่ ร้านบ้านต้นข้าว (มื้อที่ 4) ร้านอาหารหรู ใหม่ บรรยากาศดี ของ จ. กระบี่
19.30 น. เข้าพักที่ โรงแรมบุญสยาม หรือระัดับเีดียวกัน...พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม (หมู่เกาะห้อง - เกาะเหลาปิเละ - หาดปิเละ - เกาะห้อง - คลองสองน้ำ)
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)
09.00 น. นั่งเรือชมทิวทัศน์ของหมู่เกาะห้อง หรือ เกาะเหลาปิเละ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ เป็นป่าเกาะ พบกับเกาะแก่งน้อยใหญ่มากมาย มีทะเลใน หรือ Lagoon โอบล้อมด้วยภูผาสูงชัน ซึ่งจะมีทางเข้าได้เพียงทางเดียว
10.00 น. ดำน้ำดูปะการังบริเวณชายหาดปิเละ อันร่มรื่นขาวสะอาดของเกาะห้อง
11.00 น. ดำน้ำดูปะการังต่อในช่วงบ่ายบริเวณ เกาะไร่ เกาะเหลาลาดิง
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิคบนเกาะผักเบี้ย (มื้อที่ 6)
14.00 น. เดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ เล่นน้ำในลำธารที่ใสราวกระจก ซึ่งเป็นรอยต่อของระบบนิเวศน้ำจืดและน้ำเค็มลักษณะเป็นคลองสองน้ำ เป็นการรวม ระบบนิเวศแบบป่าพรุน้ำจืด แบบพื้นที่ชุ่มน้ำ แบบป่าดิบ และแบบป่าชายเลน หรือจะเลือกพายแคนูชมทิวทัศน์ตามอััธยาศัย
16.00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
18.00 น. บริการอาหารที่ ร้านน้องโจ๊ก (มื้อที่ 7) ร้านอาหารชื่อดัง ลิ้มลอง หอยชักตีน ที่ขึ้นชื่อ
19.00 น. ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งย่านอ่าวพระนาง ย่านท่องเที่ยวชื่อด้งยามค่ำคืนของ จ. กระบี่
21.00 น. เข้าพักที่โรงแรม ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ (อ่าวพังงา - เกาะปันหยี)
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8)
08.00 น. แวะซื้อของฝาก พวก อาหารทะเล น้ำพริกต่างๆ ฝากคนทางบ้าน ก่อนอำลา เมืองกระบี่
10.00 น. ล่องเรือชมความงามของ อ่าวพังงา ชมความงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่ รูปร่างแปลกตา ชมภาพเขียนอายุกว่า 3,000 ปี ที่ เขาเขียน ชมความมหัศจรรย์ของ เขาตะปู หรือ เกาะเจมส์บอน ชมความแปลกประหลาด ของภูเขาที่พิงเลื่อนมากันที่ เขาพิงกัน นั่งเรือเข้าชม ถ้ำลอด ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ชมเกาะรูปร่างคล้ายสุนัขที่ เขาหมาจู
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) และชมวิถีชิวิตชาวเล ที่ เกาะปันหยี ให้ท่านได้เลือกซืิ้อของฝากตามอัธยาศัย
14.00 น. เดินทางกลับ ...
18.00 น. บริการอาหารเย็น จ. สุราษฎร์ธานี ร้านพลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 10)

วันที่ห้า
05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

ราคานี้รวม
รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น
เรือ Speed boat พาดำน้ำ เกาะพีีพี ทะเลแหวก + เรือนำเที่ยวเกาะห้อง + อุปกรณ์ดำน้ำ
เรือพาชมทิวทัศน์เขาขนาบน้ำ + อ่างพังงา
อาหาร 10 มื้อ
ที่พัก 2 คืน โรงแรมบุญสยาม หรือระดับเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-1049208, 081-4206260, 080-0447376

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


   
   


ราคา: 0 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: กรณ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-1049208IP Address: 203.155.125.178

คำค้น:  เกาะปอดะ | pizchy kizz | Pizchy kizzcome |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]