เกาะช้าง,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะช้าง,ตราด,เกาะหยวก,คลองห้วยแร้ง,อ่าวสลักคอก

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

เกาะช้าง,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะช้าง,ตราด,เกาะหยวก,คลองห้วยแร้ง,อ่าวสลักคอก
โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง (เดินทางจากกรุงเทพๆ) 3 วัน 2 คืน

วันแรก

06.30 น.พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
07.00 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ตราด
11.00 น.แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)ที่ร้านอาหารเรือนทะเล กับเมนูอาหารทะเลสด ๆ ที่คัดสรรเพื่อต้อนรับวันพักผ่อนของท่าน
12.00 น.นำทุกท่านออกเดินทางต่อไปยังคลองห้วยแร้ง ลงเรือล่องแก่ง ชมทัศนียภาพ 2 ข้างทางที่น่าประทับใจ
15.00 น.หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย
16.00 น.เดินทางเข้าสู่ที่พัก Baan Chaba Resort พร้อม Check In เข้าพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
20.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

08.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00 น.นำทุกท่านขึ้นรถมุ่งหน้าสู่ท่าเรือไชยเชษฐ์ ดำน้ำที่เกาะหยวก และบริเวณใกล้เคียง พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)บนเรือ
14.00 น.หลังจากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางกลับสู่ที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น.พาทุกท่านออกเดินทางไปหมู่บ้านสลักคอก ชมวิถีชีวิต และนั่งเรือมาดชมธรรมชาติของอ่าวสลักคอก
17.00 น.หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)แบบปาร์ตี้บาร์บีคิว และอาหารทะเล พร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดบนเกาะช้าง
20.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

08.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
09.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.เก็บสัมภาระ, Check Out , เดินทางกลับกรุงเทพๆโดยสวัสดิภาพ

*** โปรแกรมนี้สามารถเดินทางได้ก็ต่อเมื่อมีลูกทัวร์ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***

ราคานี้รวม;
1.ที่พัก 3 วัน 2 คืน
2.การเดินทางไป - กลับ จากกรุงเทพฯ
3.ตั๋วเรือเฟอร์รี่ไป - กลับเกาะช้าง
4.อาหาร 6 มื้อ
5.โปรแกรมทัวร์คลองห้วยแร้ง, ดำน้ำ และเยี่ยมชมหมู่บ้านสลักคอก
6.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาท

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง (เดินทางเอง)2 วัน 1 คืน

วันแรก

14:00 น. เดินทางต่อเข้าที่พักที่ ช้างคลิฟฟ์ รีสอร์ท และเช็คอินเข้าห้องพักเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นน้ำทะเล

18:30 น. รถมารับ เพื่อไปรับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารไอยราซีฟู้ด (1) พร้อมชมความงดงามของท้องทะเลยามที่ดวงอาทิตย์ตกดิน รายการอาหารเป็นอาหารทะเล รับประทานอิ่มหนำแล้วเชิญท่านลงเรือไม้ เพื่อไปชมหิ่งห้อย ในคลองพร้าวบริเวณป่าต้นโกงกาง

20:00 น. รถส่งท่านที่รีสอร์ท เชิญพักผ่อน หรือออกไปต่อความบันเทิงของท่านตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07:30 น. สัมผัสยามเช้าที่สดชื่นพร้อมรับประทานอาหารเช้าที่ห้องของท่าน (2)

08:30 น. รถรับจากที่พักของท่าน เพื่อเดินทางไปขึ้นเรือท่องเที่ยวดำน้ำ ชมปะการังหมู่เกาะช้าง ซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่งดงามของทะเล และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใต้ท้องทะเลแบบใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นปะการังต่างๆ และ ปลาทะเลหลากชนิด

12:00 น. เดินทางกลับที่พักเช็คเอาท์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพอัตรานี้รวม

1.ที่พักแบบบังกะโล วิวทะเล (พัก 2 ท่าน)
2.อาหารทั้งหมด 3 มื้อ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
3.กิจกรรมตามรายการ ดำน้ำชมปะการัง Join Trip Speed Boat ครึ่งวัน และชมหิ่งห้อย

หมายเหตุ

1.รายการเดินทางดำน้ำชมปะการัง อาจมีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายในการเดินทางได้ตามความเหมาะสม-----------------------------------------------------------------------------------------------------


โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง (เดินทางเอง)3 วัน 2 คืน


วันแรก

14:00 น. เดินทางต่อเข้าที่พักที่ ช้างคลิฟฟ์ รีสอร์ท และเช็คอินเข้าห้องพักเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นน้ำทะเล

18:30 น. รถมารับ เพื่อไปรับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหาร ไอยราซีฟู้ด (1) พร้อมชมความงดงามของท้องทะเลยามที่ดวงอาทิตย์ตกดิน รายการอาหารเป็นอาหารทะเล รับประทานอิ่มหนำแล้วเชิญท่านลงเรือไม้เพื่อไปชมหิ่งห้อย ในคลองพร้าว บริเวณป่าต้นโกงกาง

20:00 น. รถส่งท่านที่รีสอร์ท เชิญพักผ่อน หรือออกไปต่อความบันเทิงของท่านตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07:30 น. สัมผัสยามเช้าที่สดชื่นพร้อมรับประทานอาหารเช้าที่ห้องของท่าน (2)

08:30 น. รถรับจากที่พักของท่าน เพื่อเดินทางไปขึ้นเรือท่องเที่ยวดำน้ำ ชมปะการังหมู่เกาะช้าง ซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่งดงามของทะเล และสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ท้องทะเลแบบใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นปะการังต่างๆ และ ปลาทะเลหลากชนิด

12:00 น. เดินทางกลับที่พัก

17:30 น. เชิญพักผ่อนสบายๆ ในพื้นที่ของรีสอร์ท หรือออกไปต่อความบันเทิงของท่านตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07:30 น. สัมผัสยามเช้าที่สดชื่น พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่ห้องของท่าน (3)

12:30 น. เช็ค เอ๊าท์ จากที่พักเดินทางสู่ที่เรือเฟอร์รี่ ส่งท่านที่นี่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

1.ที่พักแบบบังกะโล วิวทะเล (พัก 2 ท่าน)
2.อาหารทั้งหมด 3 มื้อ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
3.กิจกรรมตามรายการ น้ำชมปะการัง Join Trip Speed Boat ครึ่งวัน และชมหิ่งห้อย

หมายเหตุ

1.รายการเดินทางดำน้ำชมปะการัง อาจมีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายในการเดินทางได้ตามความเหมาะสม


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 081-1049208, 081-4206260, 080-0447376

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


   
   


ราคา: 0 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: กรณ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-1049208IP Address: 203.155.125.178

คำค้น:  ทัวร์เกาะช้าง 2556 เดินทาง จาก กรุงเทพ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]