แม่ฮ่องสอน,ปาย,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,แม่ฮ่องสอน,ปาย,เทศกาลดอกบัวตองบาน,ออบหลวง,สวนสนบ่อแก้ว,ถ้ำแก้วโกมล,กะเหรี่ยงคอยาว,ปางอุ๋ง,ภูโคลน,ปาย,โป่งเดือด,เวียงกุมกาม

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

แม่ฮ่องสอน,ปาย,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,แม่ฮ่องสอน,ปาย,เทศกาลดอกบัวตองบาน,ออบหลวง,สวนสนบ่อแก้ว,ถ้ำแก้วโกมล,กะเหรี่ยงคอยาว,ปางอุ๋ง,ภูโคลน,ปาย,โป่งเดือด,เวียงกุมกาม
โปรแกรมทัวร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน - เทศกาลดอกบัวตองบาน - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - กะเหรี่ยงคอยาว - ปางอุ๋ง - ภูโคลน - ปาย - โป่งเดือด - เวียงกุมกาม (5 วัน 4 คืน)

วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
19.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ เลจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับ
19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่สู่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แวะบริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)

วันที่สอง ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล ทุ่งดอกบัวตองบาน ดอยแม่อูคอ พระธาตุดอยกองมู
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม ออบหลวง (UNSEEN) ชมแกรนด์แคนย่อนเมืองไทย สมควรแก่เวลาออกเดินทาง สู่ อ.แม่สะเรียง แวะชมสวนสนสามใบที่ สวนสนบ่อแก้ว นำท่านชมความสวยงามของ วัดจองสูงและวัดศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นวัดุคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่สะเรียงมาช้านาน
11.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอินทิรา (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน แวะชมความสวยงามของหินงอก-หินย้อยที่ ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) ถ้ำที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระราชินีทรงเสด็จไปสำรวจและประทานชื่อห้องต่างๆภายในถ้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่อูคอ นำท่านชม สวนดอกไม้ทุ่ง 5 บาท และชมความสวยงามของ ทุ่งดอกบัวตองบาน สะพรั่งบนดอยแม่อูคอ และชมพระอาทิตย์ลับฟ้าท่ามกลางขุนเขาและดอกบัวตองอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นสิริมงคล
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารใบเฟิร์น (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก (พักสักสวย รีสอร์ท แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องละ 2 ท่าน) พักผ่อนกันตามสบาย......

วันที่สาม ปางอุ๋ง ภูโคลน วัดหัวเวียง วัดจองคำ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ปาย ถนนคนเดิน
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง (บ้านรวมไทย) เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายใน โครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ปางอุ๋ง (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูโคลน (UNSEEN) ชมแหล่งโคลนบริสุทธิ์ ให้ท่านพอกโคลนกันตามสบาย จากนั้นนำท่านชมวัดศิลปะพม่า-ไทยใหญ่ที่ วัดจองคำ วัดจองกลาง
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไข่มุก (มื้อที่ 6) หลังอาหารเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว นำท่านชมการดำรงค์ชีวิตของ ชาวกะเหรี่ยงคอยาว ที่ บ้านห้วยเสือเฒ่า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นเมืองปาย นำท่านนมัสการ พระเจ้าอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู และนำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดิน พัก ปายไฮแลนด์ รีสอร์ทหรือปายลากูน่า ห้องละ 2 ท่าน (สำหรับที่พัก อ.ปาย เป็นแบบที่พักเล็กๆ แต่บรรยากาศดีครับ)
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหาร พักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองปายกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ เวียงกุมกาม พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุลำปางหลวง กรุงเทพฯ
05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชมความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนที่ โป่งเดือดป่าแป๋ (UNSEEN) สำหรับท่านที่อยากอาบน้ำแร่-แช่น้ำร้อน ที่นี่มีห้องให้อาบน้ำแร่ด้วยครับ ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่นครโบราณใต้พิภพ เวียงกุมกาม (UNSEEN) ชมโบราณสถานของมหานครก่อนเมืองเชียงใหม่ จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.ลำพูน นำท่านนมัสการ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา และนำท่านนมัสการ พระธาตุลำปางหลวง (UNSEEN) พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู ที่ จ.ลำปาง
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารโกแดง (มื้อที่ 10) หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
03.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

---------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

อัตรานี้รวม:
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงพร้อมทีวี/วีดีโอ/คาราโอเก๊ะ
- ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุในรายการ)
- ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม:
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-1049208, 081-4206260, 080-0447376

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


   
   


ราคา: 0 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: กรณ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-1049208IP Address: 203.155.125.178

คำค้น:  ออบหลวง |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]