๒.Jo Water House จัดจำหน่ายวัสดุกรองทุกชนิด โทร. 085-675-4620 ได้ตลอดเวลา นำเข้าและส่งออกวัสดุกรองทุกชนิด ปะการัง หินภูเขาไฟ อวนกรองทุกชนิด ใยแผ่นกรอง ถ่านคาร์บอน เปลือกหอยนางรม ฯลฯ จัดส่งทั่วประเทศ ในราคาถูกพิเศษยินดีจัดส่งออกต่างประเทศ-นำเข้าวัสดุกรอง

หน้าแรก » สัตว์เลี้ยง และ เกษตรกรรม » ปลา

๒.Jo Water House จัดจำหน่ายวัสดุกรองทุกชนิด โทร. 085-675-4620 ได้ตลอดเวลา นำเข้าและส่งออกวัสดุกรองทุกชนิด ปะการัง หินภูเขาไฟ อวนกรองทุกชนิด ใยแผ่นกรอง ถ่านคาร์บอน เปลือกหอยนางรม ฯลฯ จัดส่งทั่วประเทศ ในราคาถูกพิเศษยินดีจัดส่งออกต่างประเทศ-นำเข้าวัสดุกรอง
Jo Water House จัดจำหน่ายวัสดุกรองทุกชนิด โทร. 085-675-4620 ได้ตลอดเวลา นำเข้าและส่งออกวัสดุกรองทุกชนิด ปะการัง หินภูเขาไฟ อวนกรองทุกชนิด ใยแผ่นกรอง ถ่านคาร์บอน เปลือกหอยนางรม ฯลฯ จัดส่งทั่วประเทศ ในราคาถูกพิเศษยินดีจัดส่งออกต่างประเทศ-นำเข้าวัสดุกรอง

คุณ Jo Water House จัดจำหน่ายวัสดุกรองทุกชนิด โทร. 085-675-4620 ได้ตลอดเวลา นำเข้าและส่งออกวัสดุกรองทุกชนิด ปะการัง หินภูเขาไฟ อวนกรองทุกชนิด ใยแผ่นกรอง ถ่านคาร์บอน เปลือกหอยนางรม ฯลฯ จัดส่งทั่วประเทศ ในราคาถูกพิเศษยินดีจัดส่งออกต่างประเทศ-นำเข้าวัสดุกรอง
ให้บริการงานต่างๆ ดังนี้คือ
1. หมวดวัสดุกรอง จัดจำหน่ายวัสดุกรอง ทุกประเภท ตั้งแต่ วัสดุกรองที่มีภายในประเทศ และนำเข้ามาจากต่างประเทศ ทั่วโลก ญี่ปุ่น จีน อเมริกา ยุโรป ฯลฯ อาทิเช่น
เปลือกหอยนางรม สารกรองชั้นดี ในบ่อปลาคาร์พ
บ่อปลาคาร์พ มีระบบกรองเป็นชนิด Bio Fillter หรือกรอง
ด้วยจุลินทรีย์ สารที่นิยมใช้ในบ่อกรองได้แก่ ประการัง
แห อวนเก่า แผ่นใยกรองและเปลือกหอยนางรม
ฟาร์มปลาคาร์พในญี่ปุ่น ใช้เปลือกหอยนางรมเป็นส่วนใหญ่ สารกรองต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ทำหน้าที่
กรองน้ำ แต่ทำหน้าที่เป็นเพียงบ้านพักอาศัยให้กับจุลินทรีย์ที่ท่านเติมเข้าไปในบ่อปลาหรือจุลินทรีย์ที่มี
อยู่ตามธรรมชาติเท่านั้น
งานอื่นๆ สามารถรับออกแบบ และสร้างระบบน้ำพุ แสง สี เสียง , น้ำพุกระโดด, น้ำพุดนตรี
จากประเทศไทยและต่างประเทศ

2. หมวดที่ เกียวกับการให้บริการ ปรับปรุงสภาพน้ำในบ่อกรอง บ่อปลา ท่อน้ำเสียต่างๆ ในโรงแรม โรงงาน อาคารสถานที่ต่างๆ รับประกันน้ำใส Clear Water Garranty
รับดูดทำความสะอาดบ่อน้ำ บ่อปลา

ขนาดบ่อน้ำ/สระน้ำ/บ่อปลา ค่าบริการ หมายเหตุ
ความจุน้ำไม่เกิน 5000 ลิตร 2,500 บาท เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล
ความจุน้ำ 5000 ลิตร ถึง 20000 ลิตร 3,500 บาท เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล

เงื่อนไขการบริการ
• อัตราค่าบริการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการไปประเมินดูหน้างานอีกครั้ง
• การดูด ล้างทำความสะอาดสระน้ำ / บ่อน้ำ / บ่อปลา เพื่อล้างคราบส่าหร่ายหรือตะกอนหรือคราบเขียว
• การดูดล้างทำความสะอาดสระน้ำ / บ่อน้ำ / บ่อปลา อาจต้องมีการถ่ายเทน้ำเก่าออกบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไป
• การดูดล้างทำความสะอาดสระน้ำ / บ่อน้ำ / บ่อปลา ไม่ได้รับประกันเรื่องน้ำใส
• ในกรณีการดูดล้างทำความสะอาดบ่อปลา เจ้าของบ่อ เป็นผู้แยกปลาออกมาจากบ่อน้ำที่จะทำความสะอาดก่อน

3. หมวดที่เกี่ยวกับการรับเหมาการก่อสร้างบ่อปลา ถาวรและเคลื่อนย้ายได้ ตามขนาดต่างๆ ตั้งแต่ ขนาด 5 ตันขึ้นไป ทั่วประเทศ รับประกันคุณภาพนาน 5 ปี เต็ม จากทีมงานทางด้านนี้โดยตรงประสบการณ์กว่า 20 ปีขึ้นไป
4. หมวดการให้คำแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ่อปลา บ่อกรอง บ่อบำบัด และให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลการก่อสร้างตั้งแต่โครงสร้าง จนถึงระบบกรองทั้งหมดในราคายุติธรรม
น้ำเขียวในบ่อปลา
• น้ำ ที่เราเห็นเป็นสีเขียวนั้นจริงๆแล้ว เป็นสารแขวนลอยของแพลงตอนพืชที่ต้องการสังเคราะห์แสง มีขนาดรูปร่างเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูค่ะ โดยตะไคร่ที่เกาะข้างผนังบ่อก็จัด เป็นพืชกลุ่มเดียวกันแต่มีหลายสายพันธุ์ มีทั้งสีอื่นๆ เช่น น้ำตาล แดง เหลือง และพืชกลุ่มนี้จะขยายพันธุ์โดยการสปอร์แพร่กระจายล่องลอยไปตามลม จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันมาจากไหน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำเขียว

• 1.อาหาร สารอาหารหลักของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม โดยไนโตรเจนจะเป็นสารอาหาร ที่พบมากในน้ำในรูปของไนเตรทที่พืชนำไปใช้ได้ ไนเตรทเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรีย ฟอสฟอรัสในน้ำปกติเรามักจะพบ ในรูปสารอาหารและของเสียที่ปลาขับถ่ายออกมาเช่นกัน ส่วนโปรตัสเซียมพบบ้างแต่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับ ไนเตรทและฟอสเฟต
• 2.อุณหภูมิ สังเกตุได้ว่าปัญหาน้ำเขียวจะรุนแรงในหน้าร้อนมากหว่าหน้าหนาว อุณหภูมิเป็นตัวเร่งอัตราการสังเคราะห์แสง ของแพลงตอนเหล่านี้ให้สูงขึ้น
• 3.แสงสว่าง แพลงตอนพืชนี้ต้อง การแสงสว่าง เพื่อใช้ในการเติบโตและแพร่พันธุ์ ยิ่งแสงสว่างมีปริมาณเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มปริมาณการสังเคราะห์แสงของแพลงตอนมากขึ้นเท่านั้น

ข้อดีของการเกิดน้ำเขียว

-เป็นแหล่งอาหารเสริมตามธรรมชาติให้แก่ปลา ซึ่งไม่ได้หากันได้ง่ายๆในบ่อคอนกรีต แพลงตอนพืชในน้ำเขียวนั่นแหละที่อุดมไปด้วย วิตามินและเกลือแร่ตลอดจนสารเร่งสีให้แก่ปลา

ข้อเสียของน้ำเขียว

• -เป็นอุปสรรคในการมองปลาที่เลี้ยง ซึ่งบางทีปลาป่วยก็ไม่สามารถมองเห็นได้
• -ปัญหาที่สำคัญสุดของน้ำเขียว คือการลดปริมาณออกซิเจนอย่างฉับพลันในตอนกลางคืน เพราะว่าในเวลาตอนกลางวันแพลงตอนพืชจะทำการสังเคราะห์แสง โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในการปรุงอาหาร และคายก๊าซออกซิเจนออกมา ส่วนเวลากลางคืนแพลงตอนพืชเหล่านั้นต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจ และคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ออกมาแทน จึงทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงอย่างรวดเร็ว

ปัญหาข้อเสียของน้ำเขียวนั้น เมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์มีปริมาณมากรวมกับน้ำแล้ว จะมีฤทธิ์เป็นกรด แต่ยังโชคดีที่ความเป็นกรดจะสะเทินให้เป็นกลางโดยปะการังในบ่อ ถ้าเราใส่น้ำยาหรือสารเคมีเพื่อกำจัดแพลงตอนเหล่านั้น อาจทำให้ปลาตายแบบฉับพลันได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากสารเคมีที่เป็นพิษ หรือปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว

การแก้ปัญหาน้ำเขียว
• ทำระบบกรองให้แน่น และมีขนาดใหญ่พอเพียง
• เพิ่มหินลงในบ่อ
• ลดปริมาณแสง
• ลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำ เช่นการลดอาหาร ไม่ควรมีอาหารตกค้าง
• ติดระบบยูวี


   
   


ราคา: ราคายุติธรรมต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: JOอีเมล์: 
โทรศัพย์: 085-675-4620IP Address: 171.6.182.54

คำค้น:  ช่องแรกใส่วัสดุกรอง | เปลือกหอยนางรม | จำหน่ายกรองใยแก้วราคาถูก | อวนเก่า ราคา | วัสดุกรองที่ทำเองได้ | วัสดุระบบกรองบ่อปลาคาร์ฟ 2556 | กรองบ่อปลา ทําเอง | หอยนางรม ระบบกรอง | ล้างเปลือกหอยนางรม บ่อกรอง | วัสดุกรองบ่อปลาคราฟอวนเขียวควรหนาเท่าไร |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]