JadeBk Numberphone จำหน่ายเบอร์โทรมงคลช่วยเสริมพลังชีวิต

หน้าแรก » โทรศัพย์ และ การสื่อสาร » ซิมการ์ด / เบอร์โทรศัพย์

JadeBk Numberphone จำหน่ายเบอร์โทรมงคลช่วยเสริมพลังชีวิต
จำหน่ายซิมการ์ดเบอร์มงคล 
เบอร์โทรมงคลช่วยเสริมพลังชีวิต 

หมวด AIS 
084-462-2663 # 3,900.00 Ais 
084-464-2244 # 5,900.00 Ais 
084-569-2494 # 2,900.00 Ais 
084-569-5495 # 4,900.00 Ais 
084-569-5915 # 4,900.00 Ais 
086-055-1565 # 4,900.00 Ais 
086-055-1656 # 4,900.00 Ais 
091-562-6266 # 3,900.00 Ais 
091-569-1559 # 5,900.00 Ais 
091-569-1654 # 3,900.00 Ais 
092-364-2459 # 39,900.00 Ais 
092-364-2466 # 19,900.00 Ais 
092-446-1654 # 3,900.00 Ais 
092-446-1655 # 3,900.00 Ais 
092-446-1656 # 4,900.00 Ais 
092-446-2236 # 2,900.00 Ais 
092-456-5546 # 59,900.00 Ais 
092-514-4154 # 2,900.00 Ais 
092-553-6535 # 3,900.00 Ais 
092-553-6561 # 4,900.00 Ais 
092-553-6593 # 3,900.00 Ais 
092-459-5951 # 39,999.00 Ais 
092-459-5955 # 49,999.00 Ais 
092-459-5954 # 49,999.00 Ais 
092-598-7899 # 59,999.00 Ais 
092-598-7898 # 59,999.00 Ais 

หมวด Dtac 
080-495-6426 # 3,900.00 Dtac 
080-556-5626 # 7,900.00 Dtac 
080-562-4442 # 4,900.00 Dtac 
080-598-9978 # 59,900.00 Dtac 
082-364-6461 # 9,900.00 Dtac 
082-364-6546 # 39,900.00 Dtac 
082-365-4659 # 59,900.00 Dtac 
084-644-6460 # 4,900.00 Dtac 
084-646-0466 # 4,900.00 Dtac 
084-665-9466 # 3,900.00 Dtac 
085-165-9426 # 3,900.00 Dtac 
088-987-9989 # 39,900.00 Dtac 
089-415-5655 # 9,900.00 Dtac 
089-695-4566 # 8,900.00 Dtac 
089-794-6565 # 9,900.00 Dtac 
089-797-9456 # 9,900.00 Dtac 
090-549-9545 # 4,900.00 Dtac 
090-569-5541 # 4,900.00 Dtac 
090-615-5699 # 3,900.00 Dtac 
090-656-6516 # 6,900.00 Dtac 
09-4415-3656 # 7,900.00 Dtac 
091-464-4265 # 29,900.00 Dtac 
091-496-6544 # 3,900.00 Dtac 
091-496-6545 # 4,900.00 Dtac 
091-496-6554 # 4,900.00 Dtac 
091-516-4562 # 5,900.00 Dtac 
091-516-4564 # 5,900.00 Dtac 
091-541-4659 # 19,900.00 Dtac 
091-541-5466 # 5,900.00 Dtac 
091-545-6224 # 3,900.00 Dtac 
091-545-6229 # 2,900.00 Dtac 
091-545-6232 # 9,900.00 Dtac 
091-545-6244 # 4,900.00 Dtac 
091-545-6249 # 4,900.00 Dtac 
091-546-4542 # 19,900.00 Dtac 
091-549-2362 # 2,900.00 Dtac 
091-549-2363 # 3,900.00 Dtac 
091-549-2365 # 3,900.00 Dtac 
091-554-2441 # 4,900.00 Dtac 
091-554-2445 # 4,900.00 Dtac 
091-554-2446 # 4,900.00 Dtac 
091-554-2461 # 3,900.00 Dtac 
091-554-2462 # 6,900.00 Dtac 
091-554-2466 # 6,900.00 Dtac 
091-554-2645 # 6,900.00 Dtac 
091-554-2964 # 3,900.00 Dtac 
091-554-2969 # 3,900.00 Dtac 
092-245-5991 # 3,900.00 Dtac 
094-454-5692 # 3,900.00 Dtac 
090-626-4665 # 3,999.00 Dtac 
094-415-3656 # 7900.00 Dtac 

หมวด Truemove, Truemove H 
085-959-5536 # 39,900.00 Truemove H 
090-896-5659 # 6,900.00 Truemove H 
082-542-6241 # 4,900.00 Tuemove 
082-542-9165 # 2,900.00 Tuemove 
082-544-2466 # 4,900.00 Tuemove 
082-556-4451 # 3,900.00 Tuemove 
082-565-5356 # 39,900.00 Tuemove 
082-565-5987 # 39,900.00 Tuemove 
082-595-3562 # 6,900.00 Tuemove 
082-599-5945 # 5,900.00 Tuemove 
082-645-6951 # 6,900.00 Tuemove 
082-655-1646 # 8,900.00 Tuemove 
082-656-2362 # 29,900.00 Tuemove 
082-656-6192 # 3,900.00 Tuemove 
082-656-9446 # 4,900.00 Tuemove 
082-956-4651 # 9,900.00 Tuemove 
082-989-8789 # 79,900.00 Tuemove 
082-999-4789 # 19,900.00 Tuemove 
082-999-8789 # 79,900.00 Tuemove 
083-236-3242 # 13,900.00 Tuemove 
083-246-4459 # 9,900.00 Tuemove 
083-264-4565 # 29,900.00 Tuemove 
085-514-9556 # 4,900.00 Tuemove 
085-516-6595 # 19,900.00 Tuemove 
085-564-6142 # 9,900.00 Tuemove 
085-951-4264 # 12,900.00 Tuemove 
085-954-4265 # 29,900.00 Tuemove 
085-966-5449 # 3,900.00 Tuemove 
085-966-5542 # 6,900.00 Tuemove 
086-549-4442 # 4,900.00 Tuemove 
086-549-5641 # 4,900.00 Tuemove 
086-549-6546 # 5,900.00 Tuemove 
086-556-0656 # 6,900.00 Tuemove 
086-556-1469 # 6,900.00 Tuemove 
086-559-6651 # 7,900.00 Tuemove 
086-626-6964 # 3,900.00 Tuemove 
086-549-5442 # 5,900.00 Truemove 
086-655-9451 # 4,900.00 Tuemove 
08-6514-5154 # 3,900.00 Tuemove 
088-615-6946 # 2,900.00 Tuemove 
088-616-5424 # 4,900.00 Tuemove 
088-656-5393 # 3,900.00 Tuemove 
088-969-9656 # 8,900.00 Tuemove 
088-987-9991 # 5,900.00 Tuemove 
089-154-5662 # 6,900.00 Tuemove 
089-156-9456 # 4,900.00 Tuemove 
089-192-9789 # 19,900.00 Tuemove 
089-199-5636 # 2,900.00 Tuemove 
086-569-6987 # 4,999.00 Tuemove 
085-965-6451 # 4,999.00 Tuemove 
085-516-5461 # 3,999.00 Tuemove 
084-296-5644 # 3,999.00 Tuemove 
085-519-6654 # 3,999.00 Tuemove 
085-516-4599 # 4,999.00 Tuemove 
089-146-6246 # 3,999.00 Tuemove 
088-656-6506 # 3,999.00 Tuemove 
086-523-6987 # 3,999.00 Tuemove 
086-524-6441 # 3,999.00 Tuemove 
083-424-5629 # 4,999.00 Tuemove 
086-655-9541 # 19,999.00 Tuemove 
088-656-6249 # 5,999.00 Tuemove 
088-656-5142 # 29,999.00 Tuemove 
086-524-5699 # 3,999.00 Tuemove 
086-599-6159 # 5,999.00 Tuemove 
088-656-5393 # 5,999.00 Tuemove 
086-549-5442 # 4,999.00 Tuemove 
088-656-6426 # 19,999.00 Tuemove 
086-554-2629 # 3,999.00 Tuemove 
085-964-2224 # 3,999.00 Tuemove 
082-595-6954 # 19,999.00 Tuemove 
086-545-4929 # 3,999.00 Tuemove 
082-652-4456 # 4,999.00 Tuemove 
082-956-5962 # 4,999.00 Tuemove 
082-546-5453 # 5,999.00 Tuemove 
082-656-1569 # 6,999.00 Tuemove 
085-998-9456 # 6,999.00 Tuemove 
086-556-9429 # 3,999.00 Tuemove 
084-159-4569 # 3,999.00 Tuemove 
082-996-6692 # 3,999.00 Tuemove 
088-614-5636 # 5,999.00 Tuemove 
088-656-5363 # 7,999.00 Tuemove 
088-656-6292 # 3,999.00 Tuemove 
088-656-6415 # 15,999.00 Tuemove 
088-694-4565 # 4,999.00 Tuemove 
089-154-5452 # 8,999.00 Tuemove 
082-956-2878 # 25,999.00 Tuemove 
088-656-4169 # 4,999.00 Tuemove 
08-6514-5154 # 3,900.00 Tuemove 
08-6549-5442 # 5,900.00 Tuemove 

+++ เบอร์มาใหม่ค่ะ +++ 

หมวด Dtac 
087-665-6663 # 9,999.00 Dtac 

หมวด AIS 

หมวด Truemove, Truemove H 


สนใจติดต่อได้ที่ 0924595956, 0826598789, 0826456659 ค่ะ 
หรือติดต่อทางเฟสบุ๊คได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Jadebk-Numberphone/409956282457687 

เรียนลูกค้า ลูกค้าสามารถมารับสินค้าเองได้ สถานที่แล้วแต่ตกลงกันค่ะ 
สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมารับสินค้าและต้องการให้จัดส่ง EMS ให้ 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 7892228072 

หมายเหตุ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจซื้อเบอร์กับเรา แต่ไม่มั่นใจว่าเบอร์ที่ซื้อจะเหมาะกับตนหรือไม่ เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ เราจะตรวจดวงชะตาของคุณอย่างลึกซึ้ง เรามีความยินดีอยากให้ลูกค้าของเราได้ในสิ่งที่ดีที่สุดและก็สามารถใช้ได้จริงด้วยค่ะ 
___________________________________________________________________________________________________ 


 


ราคา: ต้องการ: ขาย
ติดต่อ: JadeBKอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0924595956, 0826598789IP Address: 180.180.120.17
มือถือ: 0924595956, 0826598789 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
เลขบัตรประชาชน: 1100200304XXX

คำค้น:  ซิมการ์ด | เบอร์มงคล | เบอร์สวย | เบอร์เฺฮง | เบอร์ศิริมงคล | เบอร์ดี | เบอร์นำโชค | เบอร์ร่ำรวย | เบอร์โฟร์ | เบอร์ตอง |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]