เรียนปวส.วันอาทิตย์

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือ และ การศึกษาอื่นๆ

เรียนปวส.วันอาทิตย์
       โรงเรียนเมืองโบราณในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และสาขางานศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 15 กันยายน 2556 !! 
        ระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษาเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. ลักษณะการเรียนเป็นแบบ Block course system คือ ทำการเรียนการสอนครั้งละ 1 วิชา จากนั้นทำการสอบวัดผล แล้วจึงเริ่มเรียนในรายวิชาถัดไป 
กำหนดการ 
      - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2556
      - 8 กันยายน 2556 ปฐมนิเทศพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
      - 15 กันยายน 2556 
คุณสมบัติผู้สมัคร
            1.ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
            2.ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
            3.อายุ 18 ปี ขึ้นไป
การรับสมัคร
             สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ancientsiam.com/ กรอกรายละเอียด และแนบเอกสารการสมัครพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ดังนี้
          1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
          2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
          3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้ปกครองอย่างละ 1 ใบ
          5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ใบ
          6. หลักฐานอื่นๆ หรือ ประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (ถ้ามี
    
          ส่งไปรษณีย์มาที่ โรงเรียนเมืองโบราณ ที่อยู่ 296/1 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10280 หรือเดินทางมาสมัครด้วยตัวเองได้ที่โรงเรียนเมืองโบราณภายในค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ 

สอบถามรายละเอียด โทร.  02-323-4094-9 ต่อ 311 หรือ 312 
E-mail : rattikorn2547@gmail.com
Facebook : โรงเรียนเมืองโบราณ

**หมายเหตุ    1. หลักสูตรที่เปิดสอนนั้นอยู่ในความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเมืองโบราณกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
                    2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 323 4094 9  ต่อ 311, 312, 222 หรือ 090-8042438


 


ราคา: ต้องการ: ขาย
ติดต่อ: คุณรัตติกรอีเมล์: 
โทรศัพย์: IP Address: 125.25.179.80
มือถือ:  จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
เลขบัตรประชาชน: 1470100077XXX

คำค้น:  โรงเรียนเมืองโบราณ วิทยาลัย เรียนปวส. การท่องเที่ยว การโรงแรม มัคคุเทศก์ ฝึกประสบการณ์จริง รับสมัครนักศึกาษา | เรียนปวสวันอาทิตย์ จสมุทรปราการ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]