การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน

การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน

 ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก - สภาสถาปนิก | Architect Council of Thailand
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิก/ระดับวุฒิ ... คุณสมบัติของผู้ขอยื่นคำร้อง ... 1.1, สาย (ก)(ข) เป็นภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ผู้ มีปริญญาตรีวิชาชีพ ... การจัดทำรูปเล่ม ให้เข้ากระดูกงู / ไสกาว โดยจะต้องเรียงลำดับผลงาน แบบฟอร์ม สภส. ... แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตฯ (เลื่อนระดับ) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก.
http://www.act.or.th/th/up_level/asa.php

คำค้น: การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน
 ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ใครๆก็อยากทราบเชิญอ่าน - สภาวิศวกร
ศ.2542 ชื่อเดิม ใบอนุญาตพิเศษ ตามมาตรา 19 ทวิ (เป็นอดีพไปแล้ว) ขอบเขตงาน ... ไม่ สามารถเลื่อนระดับได้ แต่มีความพิเศษที่สามารถเลื่อนขอขยายขอบเขตงาน และขนาดได้ เช่น งานในลักษณะ ... งานออกแบบคำนวณ (งานของวุฒิวิศวกร ,งานของสามัญวิศวกร , งานของ ภาคีวิศวกร) .... ไม่ทราบว่าพี่มีตัวอย่างการเขียนเสนอผลงานไหมครับ ผมกำลังจะยื่นขอภาคี พิเศษ ...
http://www.coe.or.th/coe/main/coeHome.php?aMenu=8011&aNo=51617&aType=1

คำค้น: การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน
 การ สมัคร สมาชิก - สภาสถาปนิก | Architect Council of Thailand
สำเนาทะเบียนบ้าน, 1 ชุด. 3. ใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ฉบับจริงที่ระบุวันสำเร็จการ ศึกษา, 1 ชุด ... หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีสมัครเป็นสมาชิกสามัญ สาย ข. หรือ สาย ค.
http://www.act.or.th/th/member_act/

คำค้น: การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน
 สามัญวิศวกร, วุฒิวิศวกร และสถาปนิกอิสระ รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ ...
5 มี.ค. 2014 ... IES042, การใช้ Sketchup Pro สำหรับงานวิศวกรรมและออกแบบขั้นสูง (Advanced) ... ตรวจสอบผลงาน พร้อมเซ็นต์รับรอง เพื่อยื่นขออนุญาตเลื่อนระดับเป็นภาคีวิศวกร และสามัญ วิศวกร. 7.จำหน่ายแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณและเซ็นต์รับรอง. 8.รับเซ็นต์ออกแบบ และ ควบคุมงานโดยสามัญวิศวกร/วุฒิวิศวกร/สามัญสถาปนิก .... ดูแต้มสะสมคะแนน.
http://www.tumcivil.com/engfanatic/board/gen.php?topic_id=47788&hit=1

คำค้น: การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน
 คุณสมบัติของวิศวกร และสถาปนิก ที่จะโยกย้ายทำงานใน ASEAN
27 พ.ย. 2013 ... ในส่วนของ สถาปนิก จากข้อมูลล่าสุดของสภาสถาปนิก มีดังนี้ ... 2555 ไทยมีสถาปนิก 17,000 คน แบ่งตามใบอนุญาต 3 แบบ คือแบบสามัญ 1,857 ... ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อ ตกลงร่วมกันภายใต้กรอบใหญ่ของ International ... “การปฏิบัติงานในประเทศอื่นต้องมีการ ร่วมมือกับเจ้าของประเทศนั้น” ... ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556.
http://www.enn.co.th/9140

คำค้น: การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน
 การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง[พวต.] ของสถาปนิก ควรเป็นรางวัล[Reward ...
ของสถาปนิก ควรเป็นรางวัล[Reward] มากกว่า การลงโทษ[sanction] ... เพื่อประกอบการ เลื่อนระดับชั้นและรักษาสถานสภาพการเป็นนักเรียน ... มีเงินเรียนพิเศษ เช้ามาโรงเรียนมี รถยนต์หรูรับส่ง งานบ้านไม่ต้องทำเพราะมีคนรับใช้ ... เด็กชาย A สะสมคะแนนได้ตาม หลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด, ส่วนเด็กชาย B ไม่มีคะแนน. ... ผมมานั่งคิดเล่นๆ คิดไปคิดมา พิจารณาดูแล้ว ...
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=680412

คำค้น: การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน
 ความเป็นจริงเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางภูมิภาคในอาเซียน - การ พัฒนา ชนบท ...
8 สาขาภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วม (MRAs) ... ภาคีวิศวกรพิเศษ: ต้องให้วิศวกรระดับ สามัญขึ้นไปรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณ ... ได้รับอนุญาตจากสภาสถาปนิกให้เข้ามา ทำงานร่วมกับสามัญสถาปนิกหรือวุฒิสถาปนิกไทย ... การทำงานของผู้คน เลื่อนไหลได้ ตามใจ และอื่นๆ" (คอลัมนิสต์, บ้านเมือง, 27 กุมภาพันธ์ ..... สรุป: จาก 2 ชุดความคิดสู่ 2 แนว นโยบาย.
http://www.cscd.kku.ac.th/cscddoc/140513_092733.ppt

คำค้น: การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน
 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓
10 ก.พ. 2013 ... (๗) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก ... (๒) ออกเสียงลงคะแนนในการ ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก ... สมาชิกสามัญอาจขอให้ประชุมใหญ่วิสามัญได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก ... ให้เลื่อนการประชุมนั้นออกไป .... ให้คณะ กรรมการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที่ล่วงมา ...
http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/พระราชบัญญัติ-สถาปนิก-พศ-๒๕๔๓.html

คำค้น: การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน

การขอเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกการคิดคะแนนผลงาน