ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน

ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน

 ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 พิมพ์หนังสือธรรมะ,จำหน่ายหนังสือธรรมะ,หนังสือพระไตรปิฎก,ตู้พระไตรปิฎก ...
ศูนย์จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎกจำหน่ายและเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก- พิมพ์หนังสือธรรมะ ... พระมหาชาติธรรมวัตรใบลานริมทองแท้-หีบสำหรับบรรจุคัมภีร์ใบลาน...
http://www.trilakbooks.com/

คำค้น: ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน
 บทความพระไตรปิฎก - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในมุมมองของนักวิชาการ ... in Buddhist : A Darwinian Perspective) ทุนที่ได้มานี้ส่วนหนึ่งผมได้เอามาซื้อพระไตรปิฎก ภาษาไทย .... เพราะเหตุนี้เองครั้งที่พระใบลานเปล่าซึ่งยังมีโลภโกรธหลงอยู่เต็มไปหมด ...
http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/Article/article_19.htm

คำค้น: ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน
 โครงการพระไตรปิฎก สถาบันธรรมชัย รับสมัครเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลใบลาน 6 ...
26 พ.ค. 2011 ... รับสมัครด่วน(มีจำนวนจำกัด)เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลใบลาน 6 อัตรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ สถาปนาธรรมกายเจดีย์ พระไตรปิฎกบาลีฉบับสมบรูณ์ของโลก.
http://news.dmc.tv/ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการพระไตรปิฎก-สถาบันธรรมชัย-รับสมัครเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลใบลาน-6-อัตรา.html

คำค้น: ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน
 บอกบุญ: ถวายพระไตรปิฎก 45 เล่มพร้อมตู้ไม้ลงรักปิดทอง | Facebook
กลุ่มรู้(ทัน)...ชีวิต ขอเชิญกัลยาณมิตรและพุทธบริษัท ร่วมบุญในการจัดซื้อชุดพระไตรปิฎก 45 เล่มพร้อมตู้ไม้ 3 ชั้นลงรักปิดทอง จำนวน 1 ชุด และ ใบลานกัณฑ์เทศน์ จำนวน 10 ชุด .
https://www.facebook.com/events/120466474660982/

คำค้น: ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน
 การสังคายนาพระไตรปิฎก - หน้าบ้านจอมยุทธ
สาเหตุผลการสังคายนา : ปรารภพระสุภัททะกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย ทำเมื่อ ... จึงเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔ผลการสังคายนาครั้งนี้ นอกจากจารึกพระไตรปิฎกลงใบลานตามปกติแล้ว ...
http://www.baanjomyut.com/pratripidok/sangkayana.html

คำค้น: ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน
 รากแก้วแห่งปัญญา - คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นโม ไตรสรณคมน์ และ หนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก. นโม ไตรสรณคมน์ .... จารพระ ไตรปิฎกลงในใบลาน ... ผู้ที่ต้องการซื้อหนังสือนี้ ติดต่อที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติ โทร.
http://www.arts.chula.ac.th/tipitaka/04 root.htm

คำค้น: ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน
 ลาน: พืชสืบสานวิถีชีวิตไทย - สำนัก พิพิธภัณฑ์ และ วัฒนธรรม การเกษตร
การจาร หรือ เขียนหนังสือลงในใบลานนั้นมีมาตั้งแต่โบราณกาล และน่าจะได้รับอิทธิพลมาจาก . ลังกา เพราะพระสิงหลในลังกาได้จารพระไตรปิฎกลงในใบลานในการทําสังคายนาครั้งที่๕ ...
http://www.oamc.ku.ac.th/knowledge/02-june/02.pdf

คำค้น: ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน
 แนะนำพระไตรปิฎก : โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่บันทึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ... ได้มีการจารคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าลงใบลาน เรียกว่า พระไตรปิฎก (ไตร=3 และปิฎก=ตะกร้า). พระธรรมปิฎก (ป.อ.
http://www.3pidok.com/main.php?url=about

คำค้น: ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน

ซื้อ พระไตรปิฎก ใบลาน