รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ Powerpoint

รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ powerpoint

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ powerpoint

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 สร้างสรรค์สื่อการสอนอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint 2010
15 พ.ย. 2012 ... โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับการนำเสนอข้อมูลหรือสื่อการ สอนที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมกันทั่วโลก ...
http://blpd.dss.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=233:microsoft-powerpoint-2010-&catid=37:blpd-km

คำค้น: รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ powerpoint
 แนวทางในการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ppt - SlideShare
3 ส.ค. 2013 ... หลักและแนวทางในการสร้างบทเรียนอิเล้กทรอนิกส์ powerpoint. ... 2549 ข้อมูล / ข่าวสาร ความรู้ เราจําสิ่งต่างๆได้อย่างไร ปัญหาทั่วไปในการรับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ Sensory motor ... เนื้อหาที่หากใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมในการนําเสนอจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ... และ ด้านจิตวิทยา โดยยึดหลักการออกแบบตามกระบวนการ ออกแบบการเรียนการสอน ...
http://www.slideshare.net/anuchai/ppt-24887337

คำค้น: รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ powerpoint
 ความสำคัญของการผลิตPowerpoint - สำนักวิทยบริการ - มหาวิทยาลัย ...
โปรแกรมนำเสนอที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โปรแกรม PowerPoint ... คณาจารย์ ครู นักวิชาการศึกษาก็นิยมใช้โปรแกรมนี้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ... ทำให้เกิดเครือข่าย ของความรู้ สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตด้วยโปรแกรม PowerPoint ...
http://www.lib.ubu.ac.th/weblib2009/wp-content/uploads/2011/08/01.important.doc

คำค้น: รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ powerpoint
 คู่มือการใช้งาน Adobe Presenter - Buu LMS
ในการสร้างสื่อการสอนด้วย Adobe Presenter นั้น เราสามารถปรับแต่งข้อมูลของผู้นําเสนอ ... ที่แท็บ Appearance จะเป็นส่วนสําหรับการเลือกรูปแบบของธีมที่ต้องการ โดยจะปรากฏ ... นอกจากเอกสารนําเสนอที่มีในส่วนของ PowerPoint แล้วนั้น ในการใช้งาน Adobe ...
http://ncourse.buu.ac.th/file.php/1/_Adobe_Presenter_BUU.pdf

คำค้น: รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ powerpoint
 คู่มือการสร้างบทเรียนCAI ด้วยPowerPoint - ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอ ...
21 ก.ย. 2012 ... [บางครั้งเราก็ลืมไปว่า PowerPoint ก็สามารถทำ CAIได้อย่างดีด้วยสิ ... การสรางสื่อการ เรียนการสอนทุกวันได. เปลี่ยนแปลงไปมาก มาเปนสื่อที่แสดงบน ... บอกลําดับการเรียนรู -คําแนะนําการใชสื่อ .... ตรงนี้แหละคือปุมนําเสนอ สําหรับ.
http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=3188

คำค้น: รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ powerpoint
 การพัฒนาสื่อการสอนวีดีทัศน์เรื่อง การผลิตสื่อและการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม ...
29 เม.ย. 1999 ... การพัฒนาสื่อการสอนวีดีทัศน์เรื่อง การผลิตสื่อและการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Power Point 7.0 ... เมื่อรูปแบบของการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาขึ้นไป ...
http://www.kmutt.ac.th/rippc/prog47t.htm

คำค้น: รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ powerpoint
 สื่อการสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ป3.ppt - Pil.in.th
สื่อการสอนเรื่อง ... ใช่ไหม ? คุณสมบัติของ. คอมพิวเตอร์. รับข้อมูล. ประมวลผล. แสดงผล. เก็บบันทึกข้อมูล. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์. โดยเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์. หน่วยรับ ...
http://www.pil.in.th/ToolTeachingandlearning/worktec/2/สื่อการสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ป3.ppt

คำค้น: รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ powerpoint
 Camtasia Studio [.pdf]
โปรแกรม Camtasia Studio เปนโปรแกรมสําหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ดีและมี ประสิทธิภาพ ... กับการบันทึกหนาจอ จากนั้นยังสามารถปรับแตงแกไขโดยการแทรก เสียงเพลง เสียงการบรรยายเพิ่มเติม effect. ตางๆ ... Recorder PowerPoint สําหรับ บันทึก PowerPoint ... 3.6 Tutories Videos วิดีโอแนะนําการใชงานโปรแกรม Camtasia Studio. 4.
http://itc.nida.ac.th/main/images/manualbyitc/08-Camtasia Studio.pdf

คำค้น: รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ powerpoint

รับผลิตสื่อการสอน โดยใช้ powerpoint