รับวางโฉนดไม่โอน

รับวางโฉนดไม่โอน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ รับวางโฉนดไม่โอน

 ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 กฎหมายการซื้อขายที่ดิน ขายที่ ซื้อที่ดิน - จำนองที่ดิน
รัฐจึงออกกฎหมายวางระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของ บุคคลคือ ประมวลกฎหมายที่ดิน ปี พ.ศ. ... ๑ แม้จดทะเบียนโอนไม่ได้ แต่ก็โอนโดยการ ส่งมอบการ ครอบครองได้ การขายที่ดินมี ส.ค. .... (๑๐) อย่าทำสัญญาให้กู้ยืมเงินกันเอง โดยรับมอบโฉนด ที่ดิน หรือ น.ส.
http://www.peejed.com/teedimlaw.shtml

คำค้น: รับวางโฉนดไม่โอน
 #สัญญาให้ยึดโฉนดไว้ในการกู้เงินทำให้เกิดสิทธิยึดหน่วงหรือไม่ ... - Facebook
"การวินิจฉัยปัญหาในเรื่องทำสัญญาให้ยึดโฉนดไว้นั้น ประการแรก. ... ๒๔๔ แล้ว ดูผลก็จะไม่ ไกลกันเกินไปนัก สัญญาเช่นนี้ศาลไทยเคยรับรู้ว่ามีได้ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือขัดต่อ ความสงบศีลธรรมของประชาชน ... ถ้าได้ร้องขอให้ศาลเรียกเอาโฉนดมาเปลี่ยนแก้โอนให้ผู้ซื้อ ไป ...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=207117789462361&id=130871493753658

คำค้น: รับวางโฉนดไม่โอน
 มารู้จักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ "ที่ดิน" กันดีกว่า - ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ค.๑ จึงทำการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละการครอบครองและไม่ยึดถือพร้อมส่งมอบให้ ผู้รับ ... ค.๑ มีสิทธินำมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น. ... ๓ ปี นับ ตั้งแต่วันที่ได้รับใบจองและจะต้องทำประโยชน์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ... ซึ่งเป็นที่รกร้าง ว่างเปล่า ที่สงวนหวงห้าม ที่สาธารณประโยชน์ และที่ดินที่ทางราชการได้กันไว้เป็นเขตป่าไม้
http://www.reic.or.th/RealEstateForPeople/Topic-Law11.asp

คำค้น: รับวางโฉนดไม่โอน
 การทำสัญญากู้เงินโดยนำที่ดินมาค้ำประกัน - ทนายไทย
ผู้ตายได้นำโฉนดที่ดินมาค้ำประกันเงินกู้ เราสามารถยึดโฉนดที่ดินได้หรือไม่. คุณ น IP: ตอบ เมื่อ : Fri 23 January 09 , 12:56. ความเห็นที่ 4 รับจำนอง-บ้านที่ดิน อาคารพาณิชย์คอนโด อพาร์ทเม้นท์ฝากขายให้วงเงินสูง .... ๆ ดิฉันปลูกบ้านอยู่เป็นที่ว่างจึงทำการแยกนศ.3ออก เป็นโฉนด 2 ใบ ... โฉนดเป็นชื่อของตา แต่ตาเสียชีวิตไปแล้ว และตอนนี้ยังไม่ได้โอนเป็นของ ใครค่ะ ...
http://www.lawyerthai.com/m/mobile_view.php?topic=1278

คำค้น: รับวางโฉนดไม่โอน
 โฉนดที่ดิน หรือ น.ส4 คืออะไร - Thai Law
คำพิพากษาฎีกาที่ 1331/2508 ตราบใดที่ผู้ยึดถือที่ดินยังไม่ได้มาซึ่งโฉนด ..... นำที่ดินที่ซื้อ ไว้ไปจำนอง จึงทราบว่ารับโอนโฉนดที่ดินผิดแปลงสลับกับน้องสาว ...
http://www.thailaws.com/aboutthailaw/land_001.htm

คำค้น: รับวางโฉนดไม่โอน
 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) - Thai Law
เปลี่ยนเป็นโฉนด สามารถขายได้เลยหรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องใช้เวลากี่ปี. ตอบ หากไม่มีข้อกำหนด ห้ามโอนตามกฎหมาย เมื่อได้รับโฉนดที่ดินแล้วก็สามารถทำการซื้อขายได้. ถาม ได้ซื้อที่ดิน ...
http://www.thailaws.com/aboutthailaw/land_007.htm

คำค้น: รับวางโฉนดไม่โอน
 ประเภทขาย - กรมที่ดิน
ลายมือชื่อของผู้ขอไม่มีเนื้อที่เพียงพอให้พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขอไว้ในที่ว่างแห่งอื่นในค าขอ นั้น ..... ซื้อที่ดินโฉนดแผนที่ซึ่งศาลสั่งขายทอดตลาดนั้น แม้ยังไม่ได้รับการโอนโฉนดผู้.
http://www.dol.go.th/registry/images/medias/registry/file/PMQA_FL/sell.pdf

คำค้น: รับวางโฉนดไม่โอน
 การจดทะเบียนห้ามโอน - กรมที่ดิน
๑๐ ปนับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ... ประการสําคัญ ที่ดินที่หามโอนดังกลาวไมอยูในขายแหงการบังคับคดี (มาตรา ๓๑ วรรค .... ป แลวแตกรณีนั้น กรมที่ดินไดวางทางปฏิบัติใหมีการจดบันทึกลงในสารบัญจดทะเบียน ที่ดิน ...
http://www.dol.go.th/registry/images/medias/registry/file/handbook/handbook-1/handbook18.pdf

คำค้น: รับวางโฉนดไม่โอน

รับวางโฉนดไม่โอน