อบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 6 มสวนดุสิต

อบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 6 มสวนดุสิต

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ อบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 6 มสวนดุสิต

 ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ปัจจุบัน - สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ...
ที่, สถาบัน/มหาวิทยาลัย, หลักสูตร, วันที่รับสมัคร, จัดอบรม, ดาวน์โหลดเอกสาร. 1. ... 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 4, 25 มี.ค. - 10 พ.ค. ... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จ.
http://www.tourismcentre.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=195

คำค้น: อบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 6 มสวนดุสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 6 | MEEDEE.NET
25 ก.พ. 2013 ... meedee - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 6. ... จัดโครงการอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 ภาษาอังกฤษ ...
http://www.meedee.net/magazine/edu/activities/15099

คำค้น: อบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 6 มสวนดุสิต
 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6. ข่าวจากมหาวิทยาลัย. มสด. ... ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดอบรมหลักสูตร ...
http://www.hcdsuandusit.com/

คำค้น: อบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 6 มสวนดุสิต
 โครงการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3 จ.เชียงราย ...
9 มี.ค. 2012 ... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (Suan Dusit Rajabhat University) ... โครงการอบรม มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3 จ.เชียงราย รับสมัคร ตั้งแต่ ...
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/index.php?incevt=event|newsviewer.php&newsid=1483

คำค้น: อบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 6 มสวนดุสิต
 โครงการอบรม - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4) คณะกรรมการในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9 ... 4. ศ. ดร. .ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ กรรมการ. 5. ผศ.เรวดี อินทรกำเนิด กรรมการ. 6. อาจารย์สุระชาติ ...
http://www.ssru.ac.th/UserFiles/File/01_2556/ddrw.docx

คำค้น: อบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 6 มสวนดุสิต
 มัคคุเทศก์ ข่าวประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ - Newswit.com
สงขลา จับมือกรมการท่องเที่ยว อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3 ... 9 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์กลาง .... เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 6 / 2554 ...
http://www.newswit.com/มัคคุเทศก์/

คำค้น: อบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 6 มสวนดุสิต
 คู่มือการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ
โครงการอบรม. หลักสูตรมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) รุนที่๖ ภาษาอังกฤษ. ศูนย พัฒนาทุนมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. รวมกับ. กรมการทองเที่ยว ...
http://www.tourdoi.com/general/guide/guide_dusit.pdf

คำค้น: อบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 6 มสวนดุสิต

อบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 6 มสวนดุสิต