เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว

เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว

รูป   รายละเอียด ราคา
 
[คอนโด] ค้นหา : ขาย , เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว , ห้างเมญ่า , รพ.เชียงใหม่ราม , รพ.มหาราช ,
2,400,000 บาท
 
[คอนโด] ค้นหา : ขาย , เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว , ห้างเมญ่า , นิมมานเหมินทร์ , ม.เชียงใหม่ ,
15,000,000 บาท
  10,000,000 บาท
 
[คอนโด] ค้นหา : ขาย , เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว , 103 คอนโดมิเนียม 5 ,
1,190,000 บาท
  18,000,000 บาท
  85,000,000 บาท
  18,000,000 บาท
 
[คอนโด] ค้นหา : ขาย , เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว , นิมมานเหมินทร์ , ห้างเมญ่า , รพ.มหาราช ,
1,300,000 บาท
 
[ที่ดิน] ค้นหา : ขาย , เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว , นิมมานเหมินทร์ , ห้างเมญ่า , รพ.มหาราช ,
62,010,000 บาท
  14,700,000 บาท
  2,500,000 บาท
  65,157,000 บาท
หน้า 1 จาก 1 1

เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว