1. รถไฟฟ้าใต้ดิน Mrt สถานีพระราม 9 2. เซ็นทรัลพระราม 9 3. G Land Tower 4. Unilever Headquarter 5. ฟอร์จูน 6. โรงพยาบาลพระราม 9

1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 2. เซ็นทรัลพระราม 9 3. G Land Tower 4. Unilever Headquarter 5. ฟอร์จูน 6. โรงพยาบาลพระราม 9

รูป   รายละเอียด ราคา
 
[คอนโด] ค้นหา : ขาย , 1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 2. เซ็นทรัลพระราม 9 3. G Land Tower 4. Unilever Headquarter 5. ฟอร์จูน 6. โรงพยาบาลพระราม 9 , ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 ,
6,700,000 บาท
 
[คอนโด] ค้นหา : ให้เช่า , 1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 2. เซ็นทรัลพระราม 9 3. G Land Tower 4. Unilever Headquarter 5. ฟอร์จูน 6. โรงพยาบาลพระราม 9 , ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 ,
28,000 บาท
 
[คอนโด] ค้นหา : ให้เช่า , 1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 2. เซ็นทรัลพระราม 9 3. G Land Tower 4. Unilever Headquarter 5. ฟอร์จูน 6. โรงพยาบาลพระราม 9 , ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 ,
25,000 บาท
 
[คอนโด] ค้นหา : ให้เช่า , 1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 2. เซ็นทรัลพระราม 9 3. G Land Tower 4. Unilever Headquarter 5. ฟอร์จูน 6. โรงพยาบาลพระราม 9 , ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 ,
11,000 บาท
หน้า 1 จาก 1 1

1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 2. เซ็นทรัลพระราม 9 3. G Land Tower 4. Unilever Headquarter 5. ฟอร์จูน 6. โรงพยาบาลพระราม 9